‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

HUKUKİ MAKALELER


Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Vasiyetin İptali...

08.12.2018

Vasiyetin İptali Türk Medeni Hukukunda miras bırakanın terekesinin gelecek durumunu belirlem...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Miras Taksim Sözleşmesi...

06.12.2018

Miras Taksim Sözleşmesi Miras taksit sözleşmesi, bir kişi vefat ettiğinde vefat eden kişini...

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Davası...

05.12.2018

Kıdem Tazminatı Davası ? İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanund...

Konkordato Nedir

Konkordato...

03.12.2018

Konkordato Günümüzde bazı durumlarda borçlu olan bir kimse ya da bir şirket borçlarını her ...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma...

28.11.2018

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Boşanma sebepleri ülkeler arasında kendi hukuk düzenleri iç...

İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

İş Akdi Feshi...

24.11.2018

İş Akdi Feshi Fesih yapılışındaki irade beyanı kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildi...

Alacak Davalarında Bilinmesi Gereke...

23.11.2018

Alacak Davalarında Bilinmesi Gerekenler Günümüzde alacak davalarında birçok şey yanlış bilin...

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Nedir...

20.11.2018

Muris Muvazaası Nedir ? Muris, kelime anlamı olarak miras bırakan anlamına gelmektedir. Mira...

İşe İade Davası Nedir

İşe İade Davası...

16.11.2018

İşe İade Davası Geçersiz sebeple yapılan iş akdi fesihlerinin sonuçları İş Kanunu’nda düzenl...

İş Hukuku Davaları

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır...

10.11.2018

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır? İş Kanunumuzda çalışanların çalışma süreleri boyunca hakl...

İş Kazası Nedir

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar...

19.11.2018

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar İş kazası tanımı neleri kapsar sorusu ile ilgili çeşitli mevz...

Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün mü...

05.11.2018

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün müdür? İş Kanunu gereğince işverenin işçiyi işten çıkarması...

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Neler...

02.11.2018

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? Günümüz itibariyle kıdem tazminatı alma şartları nel...

İzale-i Şuyu Nedir

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir...

31.10.2018

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir? İzale-i Şuyu, taşınmaz olan mülkiyetin mirasçıların veya hisse...

Arabulucu Avukatı

11 Soruda Arabuluculuk Nedir...

29.10.2018

Ara Buluculuk Nedir?Arabululuk nedir sorusuyla özellikle iş kanununda zorunlu alabuluculuk mü...

İş Mahkemesi Dava Alanları

İş Mahkemesi Dava Alanları Nelerdir...

15.11.2018

İş Mahkemelerinin Görevi İş Mahkemeleri özel görevli ve ilk derece mahkemesi olarak işçi il...

Hamile Çalışanın Hakları

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir...

23.10.2018

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir? Anayasada ve bağlı olunan tüm yasa, tüzük ve yönetmelikle...

İntikal Ne Demektir

İntikal Ne Demektir...

19.10.2018

İntikal Ne Demektir ? İntikal kelime anlamı olarak bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir ...

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama Nasıl Yapılır

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama...

18.10.2018

İhbar Tazminatı Süreleri Hesaplama İş sözleşmesi işveren ya da işçi tarafından sonlandırılab...

Veraset İlamı Çıkarılırması

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır...

17.10.2018

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Veraset nedir? Veraset nasıl çıkarılır? Veraset ilamı için n...

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılır

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılma...

16.10.2018

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılmalı? Ülkemizde yürürlükte olan i...

Boşanma Davalarında Nafaka Neye Göre Belirlenir

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Be...

11.10.2018

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Belirlenir? Boşanma davalarında tarafların anlaşması gereke...

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları ...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları Nelerdir? İşçilerin belirli bir sözleşme dahilinde haklı ...

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

İslamda Miras Hukuku...

02.10.2018

İslam’da Miras Hukuku İslam hukuku genel olarak incelendiğinde tarafların aldıkları payları...

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar Tazminatı Süreleri...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Süreleri İhbar tazminatı ilgili kararlar 4857 sayılı ş kanunun 17. maddesin...

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl H...

25.09.2018

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır? Anlaşmalı boşanma protokolü söz konusu olduğun...

İcra Takibi Ne Kadar Sürer

İcra Takibi Ne Kadar Sürer...

15.11.2018

İcra Takibi Ne Kadar Sürer? İcra takibi en basit ifade ile alacaklı olan kişinin alacağını f...

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır...

21.09.2018

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? İnsanlar öldükten sonra geriye kalan mal varlıklarına ve borç...

Boşanma Durumunda Velayet Kime Verilir

Boşanmada Velayet Kime Verilir...

21.09.2018

Boşanmada Velayet Kime Verilir Velayet Davasını Etkileyen Unsurlar Velayet Davasında Çocuğu...

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri...

27.09.2018

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir? Anlaşma...

Miras Payları Nasıl Hesaplanır

Miras Payları...

19.09.2018

Miras Payları Nasıl Hesaplanır Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları ...

Miras Nedir

Miras Nedir...

27.09.2018

Miras Nedir ve Yasal Mirasçıları Oluşturan Kişiler Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi ...

Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı...

15.11.2018

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı Çalışanların iş yerinde işe başladıkları tarihten itibare...

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir...

10.09.2018

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir? Gaiplik Türleri Nelerdir? Gaiplik Kararını Hangi Mahkeme...

Evlilik Tazminatı Nedir

Evlilik Tazminatı...

10.09.2018

Evlilik Tazminatı Evlilik Tazminatı Talebi Kadının İşten Ayrılma Talebi Evlilik Tazminatı...

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı N...

07.09.2018

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Yeni Kanuna Göre Mal Paylaşımı Nasıl Yapılı...

İş kazalarında tazminat oranları nasıldır

İş Kazalarında Tazminat Oranları Na...

01.09.2018

İş Kazalarında Tazminat Oranları Nasıl Belirlenir? Tazminat Oranlarını Ne Etkiler? İş Kaz...

Alacak Davası Süresi

Alacak Davası Süresi Nedir...

15.11.2018

Alacak Davası Süresi Nedir? Alacaklarını tahsil edemeyen kişiler, alacak davaları açarak a...

Boşanma Davası Türleri Nelerdir

Boşanma Davası Türleri...

28.08.2018

Boşanma Davası Türleri Anlaşmalı Boşanma Davaları Anlaşmalı Boşanma Protokolü Çekişmeli B...

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşl...

21.08.2018

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler? Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır? Boşanma Davası Ner...

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa Ne Olur

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa...

20.08.2018

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa Alacak Davalarında Zaman Aşımı Alacak Davalarında Süre ...

Boşanma Davalarının Maliyetleri Ne Kadar

Boşanma Davalarının Maliyetleri Nel...

21.08.2018

Boşanma Davalarının Maliyetleri Nelerdir? Boşanma Davası Açarken Ödenmesi Gereken Ücretler ...

Alacak Davası Şartları Nelerdir

Alacak Davası Şartları Nelerdir...

15.11.2018

Alacak Davası Şartları Nelerdir? Günümüz itibariyle alacak davası şartları nelerdir? Soru...

İş Kazası Tazminat Davaları Nedir

İş Kazası Tazminat Davaları...

21.09.2018

İş Kazası Tazminat Davaları İş kazası tazminatı bir işçinin çalıştığı iş yerinde işle ilgili...

Tapu İptal Davalarında Süreci

Tapu İptal Davalarında Süreç Nedir...

10.08.2018

Tapu İptal Davalarında Süreç Nedir? Tapu İptal Davalarındaki Süreç Dava Sürecinde Yapılması...

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi Nedir...

08.08.2018

Aile Konutu Şerhi Nedir? Aile Konutu Kavramı Aile Konutu Şerhi ve Şerhin Etkisi Aile Konut...

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulun...

04.08.2018

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketl...

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Aç...

03.08.2018

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma Boşanma Davasında Aldatma Delilleri Nelerdir? Aldatm...

Trafik Kazası ve Tazminat Hakkı Nedir

Trafik Kazası ve Tazminat Hakkı...

03.08.2018

Trafik Kazası ve Tazminat Hakkı Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı Yaralamalı Trafik Kazası T...

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nedir...

15.11.2018

Kıdem Tazminatı Nedir ? Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verile...

Çek Senet Davaları nasıl Halledilir

Ödenmeyen Çek ve Senet Nasıl Tahsil...

03.08.2018

Ödenmeyen Çek ve Senetler Nasıl Tahsil Edilir? Çek ve Senet Arasındaki Farklar Çek ve Senet...

İşe İade Davalarında Arabuluculuk...

15.11.2018

İşe İade Davalarında Arabuluculuk Yapılan son yasal düzenlemeler ile birlikte işe iade Dav...

Vasiyetname nasıl yazılır

Vasiyetname...

03.08.2018

Vasiyetname Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname’de Saklı Pay Nedi...

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Ge...

19.09.2018

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir, Nasıl Uygulanır? ...

Miras Hukuku

Miras Hukuku...

18.09.2018

Miras Hukuku Miras Payları Nasıl Düzenlenir? Reddi Miras Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? ...

Kat İrtifakı Nedir

Kat İrtifakı Nedir...

19.09.2018

Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifakı Nasıl Hesaplanır? Kat İrtifakı Almak İçin Gereken Belgeler...

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

İş Kazası Davalarında Tazminat Nası...

15.11.2018

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır? İş kazası tazminatı; işçinin iş yerinde çalışır...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nedir...

07.09.2018

Anlaşmalı Boşanma ve Aşamaları Nedir? Anlaşmalı Boşanmalar Hangi Durumlarda Bozulur? Anlaş...

Kamulaştırma Nedir

Kamulaştırma Nedir...

06.08.2018

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma İşlemi Nasıl Yapılır? Acele Kamulaştırma Nedir? Kamulaştı...

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Ed...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler İhbar tazminatı, iş akdinin sonlanması ...

Veraset Nedir

Veraset Nedir...

07.09.2018

Veraset Nedir? Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset ve İntikal Vergisi Beyan...

Arabuluculuk Nedir

Arabulucuğun Zorunlulukları Nelerdi...

07.09.2018

Arabuluculuğun Zorunlulukları Nelerdir? Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabile...

Alacak Davası Nedir

Alacak Davası Nedir...

15.11.2018

Alacak Davası Nedir? Alacak Davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil edebilmek adına ...