‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Arabuluculuk Nedir

Arabulucuğun Zorunlulukları Nelerdir

25.01.2019 1 Yorum

Arabuluculuğun Zorunlulukları Nelerdir?

Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak tartışarak çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir süreçtir. 01.01.2018 tarihinden itibaren bu yöntem; kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı fazla mesai, yıllık izin ücretleri, ulusal bayram, genel tatil ücretleri gibi işçilik alacakları bakımından zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda arabulucuğun zorunlulukları hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse; ilk olarak dava açmadan evvel arabulucuya başvurmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu işlemin hemen ardından da bir arabuluculuk bürosuna gidip ikamet ettiğiniz yerde işverene ilgili tazminatların ödenmesi bakımından bir davet yazısı gönderilmesini talep ediyorsunuz. Bu davet yazısına göre arabulucu işverene yazı gönderir. İşverenin bu davet yazısına icabet etmesi halinde taraflar öncelikle alacaklar bakımından arabulucu nezdinde çözüm bulmaya çalışırlar. Çözüm bulunamazsa arabulucu çözüm bulunamadığına dair anlaşılamadı belgesini imzalar ve taraflara teslim eder. Bu teslim belgesi ile birlikte ön şartı yerine getirmiş olarak işverene karşı davanızı açabilirsiniz.

Taraflar yasada zorunluluk olmamasına rağmen üzerinden serbestçe tasarruf edebilecekleri her konu hakkında arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıklarını çözmek isteyebilirler.

Arabuluculuk Davalarının Maliyetleri

Arabuluculuk davalarının maliyetleri de insanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bazılarına çok maliyetli bir iş gibi gelse de aslında bu yöntemin bir maliyeti bulunmuyor. İşçi başvuru yaptığında herhangi bir ücret alınmıyor. Anlaşamama halinde de ücret, ilk iki oturum yani ilk iki saat için bakanlık tarafından karşılanıyor. Anlaşma halinde ise anlaşılan rakamın %6’sı taraflar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

Arabuluculuk Düzenlemesi Neleri Kapsar?

Arabulucuk düzenlemesi, zorunlu kısımda yukarıda anlattığımız durumları kapsar. Bir de bu yöntemin kapsadığı ihtiyari durumlar vardır. Bu konuyu biraz açmak gerekirse; taraflar yasada zorunluluk olmamasına rağmen üzerinden serbestçe tasarruf edebilecekleri her konu hakkında arabuluculuk yoluyla uyuşmazlıklarını çözmek isteyebilirler. Bu tahkime alternatif olarak getirilmiş bir yöntemdir. Arabulucunun düzenlediği tutanaklar resmi belge mahiyetinde icra edilebilir şerhe alınabiliyor. Bu şerh ile birlikte mahkeme ilamı hükmüne giren tutanağı taraflar eğer yerine getirmezse İcra Müdürlükleri vasıtası ile yerine getirilmesi için İcra Heyeti baskısını talep edebilirler.
Alacak Davası Nedir

Önceki Yazı

Alacak Davası Nedir...

Sonraki Yazı

Veraset Nedir...

Veraset Nedir

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Büşra Yıldırım

davamda direk çözüme ulaştırdı çok teşekkür ederim

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Rica ederiz.