‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

HAKKIMIZDA

Göstericiler Hukuk Bürosu, Av. Aylin Göstericiler tarafından 2000 yılında kuruldu. Hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana sergilediği gelişimi ve duruşuyla, Bursa Hukuk Büroları arasındaki yerini aldı.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İdari Hukuku, Ceza Hukuku ve Kira Hukuku alanlarında hizmet veren Göstericiler Hukuk Bürosu, en uygun çözümü sizlere en kaliteli şekilde sunmak için çalışıyor.

Kaliteli hizmet ve titiz iş anlayışı ile uyuşmazlıkların çözümünde hızlı ve müspet neticeyi sağlama ve bu suretle memnuniyet ve güven ilkelerini ön plana çıkarma odaklı olan Göstericiler Hukuk Bürosu, her zaman sunduğu nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri ile ön plana çıkıyor. Gün geçtikçe değişen toplum yapısı, hukuk uygulamasında da yerini bulmuş ve sürekli değişen mevzuat ile uygulama içtihatlarını beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Göstericiler Hukuk Bürosu için başarının olmazsa olmazı da güncel durumu takip etmenin yanında bunu benimseyip uygulamak oluyor. Vizyon sahibi, yeniliklere ve gelişime açık, saygılı, disiplinli ve meslek etik kurallarından taviz vermeyen Göstericiler Hukuk Bürosu, Bursa Avukatlık Büroları arasında en çok tercih edilen kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkileri­ni düzenler. Borcun kaynağı kural olarak; ka­nun, sözleşme ya da hukuka aykırı fiil olabilir. Borçlar hukuku bu borç kaynaklarını, yarattıkla­rı s...
[ Devamı ]
İş Hukuku; işçi-işveren ilişkilerini, işçi sendikalarını, işçi ücretlerini ve çalışma şartlarını kapsayan ve bu alandaki konuları araştıran hukuk dalıdır. İş hukukunun ana konusu insan ilişkileridir...
[ Devamı ]
Aile hukuku, aile ile ilgili konularla ilgilenen ve medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun kapsadığı konular; nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanm...
[ Devamı ]
Ticaret hukuku, ticari nitelik taşıyan iş ve işlemlere uygulanan hukuk kurallarından oluşan hukuk dalıdır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da ...
[ Devamı ]
İcra ve iflas hukuku; borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Yargılama hu...
[ Devamı ]
Gayrimenkul hukuku, her türlü gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır. Taşınmaz hukuku, geniş bir yelpazeyi kapsar ve bunların aras...
[ Devamı ]
Arabuluculuk, kişilerin aralarında davaya konu olmuş ya da olabilecek bir anlaşmazlığın bir arabulucu ile birlikte karşılıklı olarak tartışarak çözüme kavuşturmaya çalışma süreçlerini ifade eder. Ar...
[ Devamı ]
Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğiyle ilgilenen hukuk dalıdır. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan ...
[ Devamı ]
Tazminat davaları, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak da ikiye ayrılır. Maddi...
[ Devamı ]
İdare Hukuku,idarenin kuruluşuna, yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin düzenlemesine ilişkin kuralları içerir. İdare Hukuku’nun konuları içerisinde idarenin kuruluşu önemli bir ye...
[ Devamı ]
Kamu Hukuku; devlet ve vatandaşların kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da...
[ Devamı ]
Medeni hukuk; özel hukuk olarak tanımlanır ve kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerini içeren hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, Aile hukuku, Miras Hukuku, Eşya hukuku ve Kişiler hukuku; Me...
[ Devamı ]
Av. Aylin Göstericiler

Av. Aylin Göstericiler Hakkında

Avukat Aylin GÖSTERİCİLER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında da Bursa’da Göstericiler Hukuk Bürosu’nu açmıştır. Avukat Aylin Göstericiler; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İdari Hukuku, Ceza Hukuku ve Kira Hukuku alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri veriyor.