‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Medeni Hukuk


Medeni Hukuk Nedir

Medeni hukuk; özel hukuk olarak tanımlanır ve kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerini içeren hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, Aile hukuku, Miras Hukuku, Eşya hukuku ve Kişiler hukuku; Medeni hukuk içerisinde yer alır. Aslında Medeni hukuk, bir hukuk dalından çok hukukun özünü kapsayan bir terimdir.

Medeni Hukuk’un Temel İlkeleri

  • İyi niyet ile dürüstlük kuralı ilkeleri
  • Hakimin takdir yetkisi
  • Borçlar Kanunu ve genel kurallarının uygulanması
  • İspat kuralları

Medeni Hukuk’un Kaynakları

Medeni hukuk düzenlenip uygulanırken bazı belli kaynaklardan yararlanır. Bu kaynakları da Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları olarak ikiye ayırabiliriz. Yaratıcı Kaynaklar; yasama organları tarafından belirlenen kuralları kapsar. Bu kaynakların içinde örf ve adet ile hakimin karar yetkisi de yer alır. Yürürlük Kaynakları ise o dönemde yürürlükte olan tüm hukuk kurallarını kapsar.

Medeni Hukuk’un Uygulanması

Medeni Hukuk’un uygulanması, tüm medeni hukuk maddelerinin zaman, mekan, anlam ve nitelik bakımından uygulanması anlamına gelir. Yazılı ve sözlü şekillerde hukuk kurallarının uygulanması da söz konusudur.