‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkileri­ni düzenler. Borcun kaynağı kural olarak; ka­nun...

İş Hukuku

İş Hukuku; işçi-işveren ilişkilerini, işçi sendikalarını, işçi ücretlerini ve çalışma şartlarını ka...

Aile ve Şahsın Hukuku

Aile hukuku, aile ile ilgili konularla ilgilenen ve medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir huk...

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari nitelik taşıyan iş ve işlemlere uygulanan hukuk kurallarından oluşan hukuk ...


İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku; borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruy...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, her türlü gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar...

Arabuluculuk

Arabuluculuk, kişilerin aralarında davaya konu olmuş ya da olabilecek bir anlaşmazlığın bir arabulu...

Miras Hukuku Kapsamı

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nası...


Tazminat Hukuku

Tazminat davaları, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmaz...

İdare Hukuku

İdare Hukuku,idarenin kuruluşuna, yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin düzenlem...

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku; devlet ve vatandaşların kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Öz...

Medeni Hukuk

Medeni hukuk; özel hukuk olarak tanımlanır ve kişilerin birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerin...