‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İdare Hukuku


İdare Hukuku Çalışma Alanları Nelerdir

İdare Hukuku,idarenin kuruluşuna, yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin düzenlemesine ilişkin kuralları içerir. İdare Hukuku’nun konuları içerisinde idarenin kuruluşu önemli bir yer tutar. İdare tek yanlı ve iki yanlı olmak üzere iki tür işlem yapar. Tek yanlı idari işlemler; bireysel idari işlemler ve düzenleyici işlemler olmak üzere de tekrar ikiye ayrılır. İki yanlı idari işlemler ise idari sözleşmelerdir. İdarenin faaliyetleri açısından temel kavram kamu hizmetidir. Kamu düzenini sağlamaya yönelik kolluk hizmeti idarenin faaliyetleri arasında en önemlilerindendir.

İdare Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

 • Vergi
 • Gümrük
 • Bankacılık
 • Sermaye Piyasası
 • Enerji ve Madencilik
 • Spor Faaliyetleri
 • Sosyal Güvenlik
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları
 • Kamu İhaleleri
 • Radyo Televizyon Uygulaması
 • Telekomünikasyon Uygulaması