‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul hukuku, her türlü gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk dalıdır. Taşınmaz hukuku, geniş bir yelpazeyi kapsar ve bunların arasında kamulaştırmaya ilişkin durumlar, kira sözleşmelerinde yaşanan sorunlar ve tapu işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlar da yer alır. Bu tür durumlarda her iki tarafın nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve sürecin nasıl işleyeceği de yasalar ile birlikte ele alınır. İmar uygulaması, mirastan mal kaçırma, vekaletin kötüye kullanımı ve tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin hukuki ehliyeti olmaması gibi durumlarda gayrimenkul davası açılabilir.


Gayrimenkul Hukukunun Kapsadığı Alanlar


Taşınmazlara ait dava türleri kişiler arasındaki özel durumların en sık yaşandığı, bu yüzden farklı hukuk dalları tarafından da davaları görülen dava türleri arasındadır. Miras ile ilgili düzenlemeler, aile kapsamı hukuku kapsamında değerlendiren dava türleri gibi farklı yasalar tarafından da değerlendirilmesi gerekir. En çok açılan davalar ise

  • Tapu ve tescil davaları
  • İstihkak davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • Kira bedeli tespiti ve tescil davalarıdır.