‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tazminat Hukuku


Tazminat Hukuku Nedir

Tazminat davaları, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olarak da ikiye ayrılır. Maddi tazminat davaları, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen azalmanın yani maddi zararların giderilmesi için açılır. Manevi tazminat davaları ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı duygusal çöküntü, üzüntü ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir davadır. Bu iki dava hem birlikte hem de ayrı ayrı açılabilir.
Tazminat davası açmak isteyen kişiler açısından tazminat davasının açılabilmesi için de belli bir süre vardır. Bireyler haksız fiil karşısında bir yıl içerisinde maddi veya manevi tazminat davası açmalıdırlar. Diğer yandan haksız fiil gerçekleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması durumunda tazminat davaları açılamamaktadır.
Tazminat Davaları Hangi Nedenlerle Açılabilir?
Maddi ve manevi tazminat davaları, herhangi bir nedenle yaşanan haksız bir maddi ve manevi zararı gidermek için açılır. Genel olarak en çok tazminat davası açılan konular da şunlardır:

  • İş kazası
  • Trafik kazası
  • Sözleşme ihlali
  • Hatalı doktor uygulamaları
  • Boşanma
  • Telif haklarının ihlali
  • Yazılı veya görsel basın ve sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı