‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Ticaret Hukuku


Ticaret Hukuku Nedir

Ticaret hukuku, ticari nitelik taşıyan iş ve işlemlere uygulanan hukuk kurallarından oluşan hukuk dalıdır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Ticaret hukukunun muhattap aldığı tüzel kişiler, ticaret işletmeleri, ticaret işleten dernekler ve vakıflar olmak üzere üçe ayrılır. Ticari hukuk kapsamında ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemeleri’nin görevleri içerisinde yer alır.

Ticaret Hukukunun Kapsadığı Alanlar


Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da ticaret hukukunun kapsamındadır. Ticari ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi adına ticaret hukukuna danışılır ya da anlaşmazlık halinde ticaret hukukunun kapsamında çözüm bulunabilir. Ticaret hukuku sadece ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsamaz. Uluslararası ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıklar ve uluslararası ticaret ilişkileri de ticaret hukukunun kapsamında yer alır.