‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra ve İflas Hukuku


İcra ve İflas Hukuku Nedir

İcra ve iflas hukuku; borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Yargılama hukuku ile de yakından ilgilidir. Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacağın ondan hangi şekilde alınacağı gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip, icra takibiyle olabildiği gibi koşulları uygun ise iflas yoluyla da takip olabilir. Her iki takibin de nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu, yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Verilen Başlıca Hizmetler

  • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması
  • İflas takibi
  • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü, yasal ve icra takibi
  • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi
  • İflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması
  • Şirket iflasının ertelenmesi veya en az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi