‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Arabuluculuk


Arabuluculuk Nedir

Arabuluculuk, kişilerin aralarında davaya konu olmuş ya da olabilecek bir anlaşmazlığın bir arabulucu ile birlikte karşılıklı olarak tartışarak çözüme kavuşturmaya çalışma süreçlerini ifade eder. Arabulucular, tarafların iletişimini ve anlaşmalarını kolaylaştırarak onların konuyu sağlıklı bir şekilde görüşmelerini sağlayan bazı sistematik yöntemler uygular. Aynı zamanda da tarafların çözümlerini birlikte bulmalarına yardımcı olur. Bu süreçte arabulucu konuyu çözüme kavuşturacak bir karar vermez ve taraflara çözüm seçeneği de sunmaz. Arabulucunun kesinlikle taraf tutmayan bağımsız biri olması gerekir. Arabuluculuk; zorunlu ve ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı uyuşmazlıkların yaşanması durumunda mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğunu vardır. İşte bu uyuşmazlık açısından oluşan dava şartı da zorunlu arabuluculuk olur. İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesi durumudur.

Arabuluculuğun Faydaları

  • Yargısal çözüme göre arabuluculuk daha kısa sürer.
  • Yargısal çözüme göre daha az maliyetlidir.
  • Yargısal çözümde karar verme yetkisi tarafların elinde değildir. Arabuluculukta anlaşma belgesinin içeriği veya anlaşamama hali tarafların iradesidir.
  • Çözüme ulaşmada tarafların menfaatleri esas alınır. Ortak iyiye yönelinir.
  • Arabuluculukta gizlilik esastır.
  • Arabuluculukta çözüm, taraflara ve uyuşmazlığa uygun ve özel olarak belirlenir.
  • Arabuluculukta uyuşmazlık çözülmüş ve tarafların ilişkileri yeniden tesis edilmiş olur.