‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Hukuku Kapsamı


Miras Hukuku Nedir

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğiyle ilgilenen hukuk dalıdır. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise miras bırakan tarafından atanmış olan mirasçıdır. Yasal mirasçı, miras bırakanın terekesine kan bağından dolayı varis olan ve terekeden pay almaya hak kazanan kişilerdir, atanmış mirasçı da miras bırakanın vasiyetname düzenleyerek kendisine mirasçı olarak atadığı kişilerdir. Miras bırakan mirasının nasıl paylaştırılacağı konusunda sağlığında bir tasarrufta bulunmamışsa, miras kanundaki düzenlemeye göre paylaştırılır. Miras Hukuku zümre sistemini benimsemiştir. Buna sisteme göre zümreler önceliklerine göre numaralandırılır ve öncelikli olan zümrede kimse yoksa bir sonraki zümreye geçilir.
1.Zümre Mirasçılar: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, kendisini altsoyudur.

 • 2.Zümre Mirasçılar: Miras bırakanın altsoyu yoksa bu durumda anne ve babası mirasçısı olur.
 • 3.Zümre Mirasçılar: Miras bırakanın altsoyunun bulunmaması, anne  babasının alt soy bırakmaksızın kendisinden önce ölmesi durumunda mirasçılar büyükanne ve büyükbaba olacaktır. Büyükanne ve büyükbabanın miras bırakandan önce ölmesi durumunda her türlü altsoyları (miras bırakanın amcası teyzesi gibi) mirasçı olabilir.

Miras Hukukunun Alanları

 • Mirastan kimlerin, ne kadar pay alacağı
 • Sağ kalan eşin miras payının ne şekilde belirleneceği
 • Yasal miras paylaşımının nasıl yapılacağı
 • Geçerli bir vasiyetnamenin nasıl düzenleneceği
 • Vasiyetname yoksa mal paylaşımının ne şekilde yapılacağı
 • Mirasta saklı payın ne demek olduğu
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Reddi miras işlemlerin nasıl ve hangi koşullar altında yapılacağı
 • Tenkis davasının hangi koşullarda açılacağı