‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Veraset Nedir

Veraset Nedir

26.01.2019 0 Yorum


Veraset, kişinin ölümünden sonra yasal mirasçılarını gösteren bir belgedir. Veraset ilamında adı geçen mirasçılar hissedar olarak kabul edilir ve bu kişiler adına murisin malvarlığının intikali yapılabillir. Veraset belgesi, önceden sadece mahkemeler tarafından verilirken bugün basit veraset belgelerin tanziminde noterler de yetkili kılınmıştır. Vefattan sonra geride kalan mirasçılardan birisi kimliği ile başvurarak veraset belgesini tanzim ettirebilir. Ölenin mal varlığı konusunda ya da ölen ile ilgili herhangi bir işlem yapmak için bu veraset ilanının çıkartılması şarttır.Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır?


Veraset ve intikal işlemleri nasıl yapılır sorusu da kişilerin çok sık sorduğu sorulardan biridir. Bu işlemler için öncelikle veraset belgesi çıkarmanız gerekiyor. Zaten kişinin ölümü ile birlikte mal varlığının otomatik olarak mirasçılara geçeceğine dair yasal düzenleme mevcut. Tapuda hala ölen şahsın üzerine taşınmaz ya da sair malvarlığı gözükse de ölüm anında herhangi bir işleme gerek görülmeksizin tüm malvarlığı yasanın belirlediği mirasçılara geçer. Borçlarla ilgili de bir veraset belgesi çıkardıktan sonra reddi miras davası açılması gereklidir.

Veraset ilamı murisin ,mirasçılarına hangi oranda pay bıraktığını gösteren belgedir. Mirasçılar bu belge ile muris tarafından belirlenen oranda mirastan hak sahibi olurlar.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilmelidir?


Veraset ve intikal vergisi, servet üzerinden alınan bir belgedir. Bu beyanname, intikal işlemleri yapılırken temin edilir. Tapuya giderek intikal işlemlerini yaptırdıktan sonra Tapu size, bu varlığın vergisini ödenmesini içeren bir yazı verir. Bu işlemin ardından da verginizi ödeyerek tescilinizi yaptırabiliyorsunuz.

Veraset İlamı Neden Verilir?


Veraset ilamı murisin ,mirasçılarına hangi oranda pay bıraktığını gösteren belgedir. Miras paylarının mirasçılar arasında nasıl düzenleneceği bu belge ile muris tarafından belirlenen oranda mirastan hak sahibi olurlar. Veraset ilamı vermenin kısıtlı bir süresi yoktur , geçerliliğini uzun süre korumaktadır.
Veraset İlamı Dilekçesi


Veraset İlamı Dilekçesi Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmalıdır. Veraset İlamı Dilekçesi hazırlamak istiyorsanız sitemizdeki örnek dilekçeyi kendi ihtiyacınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Dilekçe örneği için tıklayın