‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra ve İflas Hukuku


Senedin İcra Takibi Nasıl Yapılır

Senedin İcra Takibi...

14.01.2019

Senedin İcra Takibi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme bulmuş olan kambiyo senetleri kıymetli...

Maaş Haczi Nedir

Maaş Haczi...

09.01.2019

Maaş haczi borcun tahsili aşamasında hem kesin hem de kolay bir yol olması sebebiyle oldukça ...

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır...

03.01.2019

İcra Takibi Nasıl Yapılır Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı bu alacağını devle...

İhtiyati Haciz Nedir

İhtiyati Haciz Nedir...

03.01.2019

İhtiyati Haciz Nedir ? İhtiyati haciz, alacaklının mevcut ya da ilerlen dönemde doğacak olan...

Konkordato Nedir

Konkordato...

27.12.2018

Konkordato Günümüzde bazı durumlarda borçlu olan bir kimse ya da bir şirket borçlarını her ...