‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra ve İflas Hukuku Makaleleri


İcra Takibi Nedir

İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır...

13.03.2019

İlamsız icra takibi para ve teminat alacakları için öngörülen bir takip çeşididir. İlamsız ic...

Nafaka İcra Takibi Nedir

Nafaka İcra Takibi...

04.03.2019

Boşanma, Medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku konusuna girmekle beraber görevli mahkemele...

İcra Takibi Nedir

İcra Takibi Nedir...

04.02.2019

Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları koymanın yanı sıra hukuki barışın sağlanması nok...

Senedin İcra Takibi Nasıl Yapılır

Senedin İcra Takibi...

25.01.2019

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme bulmuş olan kambiyo senetleri kıymetli evraklardır. Bu sebe...

Maaş Haczi Nedir

Maaş Haczi...

09.01.2019

Maaş haczi borcun tahsili aşamasında hem kesin hem de kolay bir yol olması sebebiyle oldukça ...

İcra Takibi Nasıl Yapılır

İcra Takibi Nasıl Yapılır...

25.01.2019

Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı bu alacağını devletin yaptırımlarını kullanma ...

İhtiyati Haciz Nedir

İhtiyati Haciz Nedir...

25.01.2019

İhtiyati haciz, alacaklının mevcut ya da ilerlen dönemde doğacak olan alacağının teminat altı...

Konkordato Nedir

Konkordato...

25.01.2019

Günümüzde bazı durumlarda borçlu olan bir kimse ya da bir şirket borçlarını her ne kadar iyin...