‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Aile ve Şahsın Hukuku Makaleleri


Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Boşanma Dilekçesi...

21.08.2020

Evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılabilmesi boşanma davasının açılmasına bağlıdır. Bo...

soybağı davası

Neseb ve Soybağının Reddi...

03.03.2020

Soybağı , kişiler arasında kan bağı bulunduğunu ifade eden bir kavramdır. Ancak soybağı kavra...

Babalık Davası

Soybağının Reddi ve Babalık Davası...

23.12.2019

Herhangi bir erkekle arasında soy bağı bulunmayan çocukla tanıma yolu ile soy bağı kurulabile...

Boşanma Sebepleri Nelerdir

Boşanma Sebepleri...

29.10.2019

Cinsel Sorunlar Boşanma Sebebi Olabilir Taraflar arasındaki cinsel sorunlar, taraflardan bir...

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası...

19.08.2019

Boşanma kararın boşanan eşler için sonuç doğurduğu kadar müşterek çocuklar için de belirli so...

Ortak Velayet Şartları

Ortak Velayet Şartları Nelerdir...

17.08.2019

Velayet hakkı anne ve babaların çocukları üzerinde sahip oldukları, kamu düzenine ilişkin bir...

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi...

01.08.2019

Medeni Kanunumuzda irade ilkesi geçerli değildir. Yani tarafların boşanma iradelerini birbirl...

Soyadı Değişikliği Davası Nedir

Soyadı Değişikliği Davası...

10.04.2019

Kişiler soy isimlerini kanun gereği babalarından almaktadırlar. Hukuken kişinin isminin ardın...

Yoksulluk Nafakası Nedir

Yoksulluk Nafakası...

02.04.2019

Yoksulluk nafakası, hem mülga Medeni Kanunda hem de yeni Medeni Kanunda düzenleme bulmuş olan...

Nafaka İptali Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Nafaka İptali...

05.03.2019

Yoksulluk nafakası hem önceki 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde hem de yeni Türk Medeni Kanu...

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Boşanmada Mal Paylaşımı...

14.02.2019

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır Boşanmada mal paylaşımı kural olarak evlilik ...

Babalık Davası

Babalık Davası...

22.01.2019

Baba ile çocuk arasındaki soybağı evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurulabilecektir. Evl...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma...

28.11.2018

Boşanma sebepleri ülkeler arasında kendi hukuk düzenleri içerisinde farklı sebeplere dayandır...

Boşanma Davalarında Nafaka Neye Göre Belirlenir

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Be...

11.10.2018

Boşanma davalarında tarafların anlaşması gereken farklı konular vardır. Bu konular hakkında a...

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl H...

25.09.2018

Anlaşmalı boşanma protokolü söz konusu olduğunda karşımıza çok sayıda seçenek çıkmaktadır. Bo...

Boşanma Durumunda Velayet Kime Verilir

Boşanmada Velayet Kime Verilir...

21.09.2018

Velayet Davasını Etkileyen Unsurlar Velayet Davasında Çocuğun Yaşı Aile birlikteliğini ...

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretleri...

27.09.2018

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir? Anlaşmalı Boşanma Davası Sürecinde Eşlerden B...

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir

Gaiplik Nedir Sonuçları Nelerdir...

10.09.2018

Gaiplik Türleri Nelerdir? Gaiplik Kararını Hangi Mahkemeler Verir? Gaiplik Kararı İçin Ge...

Evlilik Tazminatı Nedir

Evlilik Tazminatı...

10.09.2018

Evlilik Tazminatı Talebi Kadının İşten Ayrılma Talebi Evlilik Tazminatı Sonrası Evlilik...

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı N...

07.09.2018

Yeni Kanuna Göre Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Anlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Yap...

Boşanma Davası Türleri Nelerdir

Boşanma Davası Türleri...

28.08.2018

Anlaşmalı Boşanma Davaları Anlaşmalı Boşanma Protokolü Çekişmeli Boşanma Davaları Evlil...

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşl...

21.08.2018

Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır? Boşanma Davası Nereye Açılmalıdır? Boşanma Davası Süreci...

Boşanma Davalarının Maliyetleri Ne Kadar

Boşanma Davalarının Maliyetleri Nel...

18.12.2018

Boşanma davası açacak olan kişilerin merak ettikleri konulardan bir tanesi de bu davalar için...

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi Nedir...

26.01.2019

4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u ile Türk hukukuna, yeni bir müessese olarak ailekonutu kavram...

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Aç...

26.01.2019

Evliliklerin uzun süreli olması için gereken şartların başında sadakat gelmektedir. Eşlerden ...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Olur

Anlaşmalı Boşanma Nedir...

07.09.2018

Anlaşmalı Boşanmalar Hangi Durumlarda Bozulur? Anlaşmalı Boşanma Başvurusu Nasıl Yapılır? ...