‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Evlilik Tazminatı Nedir

Evlilik Tazminatı

10.09.2018 0 Yorum


Evlilik tazminatı yapılan evliliğin ardından ilk bir yıl içinde işinden ayrılmak isteyen kadınlara tanınan haktır. Çalışma hayatı zor bir süreçtir ve evlenen kadınlar genellikle yapılan evliliğin ardından işi bırakmak istemektedir. Normal şartlarda çalıştığı işten kendi istediği ile ayrılan bir insanın belirlenen şartlar dışında tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Yalnız kadınlara son zamanlarda getirilen bu kolaylık yeni evlenen kadınlara maddi ve manevi kolaylık oluşturmaktadır. Bu hak doğrultusunda kadın çalıştığı yılların birikmiş tazminatını çalıştığı iş yerinden talep edebilmektedir. İş yeri bu tazminatı ödemekle zorunludur. Aksi taktirde kadına tanınan yasal haklar doğrultusunda açılan dava ardından bu tazminat alınabilmektedir.

Normal şartlarda çalıştığı işten kendi istediği ile ayrılan bir insanın belirlenen şartlar dışında tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Yalnız kadınlara son zamanlarda getirilen bu kolaylık yeni evlenen kadınlara maddi ve manevi kolaylık oluşturmaktadır.

Evlilik Tazminatı Talebi


Evlilik tazminatı iş kanunda düzenlenen bir hükümdür. Bu tazminat esasında kıdem tazminatı olup, kadının çalıştığı yıllar içinde en son aldığı 30 günlük brüt ücretin tamamının çalıştığı yılla çarpımı sureti ile hesap edilmektedir. Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadın, evliliğin yapıldığı tarihten itibaren ilk bir yıl içinde bu tazminatı talep etmek zorundadır. Aksi taktirde bu hakkı kaybetmektedir. Bu ilk bir yıllık süreç resmi nikahın kıyıldığı tarih itibari ile başlamaktadır.

Kadının İşten Ayrılma Talebi


Evlilik tazminatı talebi için iş yerine başvuru yapmak isteyen kadının başvurusu:

İşten ayrılma gerekçesinin belirtildiği bir dilekçe ya da sözlü beyan

Evlilik cüzdanı fotokopisi ile yapılabilmektedir.

Bu başvuruyu noter onaylı yapmak ilerde oluşabilecek aksaklıklara bir nevi önlem almaktır. Bu şekilde yapılan başvurunun ardından iş yeri sahibinin tazminatı ödememek için bahane uydurma problemi ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda hukuki işlem gerektiğinde noter onaylı başvuru belgesi kişinin haklılığını kanıtlamaktadır.

Evlilik Tazminatı Sonrası


Kadının evlilik tazminatı talep edebilmesi için aynı iş yerinde en az bir yıl süre ile çalışması gerekmektedir. Tazminatını alarak işten ayrılan kadın çalışan, istediği zaman başka iş yerinde çalışabilmektedir. Ancak tekrar işe başlayan kadının işsizlik ödeneği hakkı ortadan kalmaktadır.
İlgili Link : Aile Konutu Şerhi Nedir