‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

07.09.2018 0 Yorum


Boşanma evlilik akdi ile birbirlerine bağlanmış olan kişilerin artık anlaşamayarak fiziki ve ekonomik olarak ayrılmasıdır. Boşanma davaları manevi ve duygusal anlamda insanları yorup üzmektedir. Fakat manevi ve duygusal çöküntünün yanı sıra bazen eşler arasında ciddi manada mal kavgaları yaşanmaktadır. Boşanma davalarında mal paylaşımı anlaşmazlıkların yaşandığı önemli konulardan biridir. Kanunları ve hükümleri bilmeyen eşler yanlış kararlar vererek ekonomik olarak zarara uğrayabiliyor. Zarara uğramadan mal paylaşımı yapabilmek için hukuki yardım almak gerekir.

Yeni Kanuna Göre Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?


Boşanma davalarında mal paylaşımı eşlerin bağlı oldukları mal rejimi esas alınarak yapılmaktadır. TMK’ya göre mal rejimi evlilik süresince edinilmiş olan mallara katılma rejimi olarak nitelendirilmektedir. 2002 yılında mal paylaşımı ile ilgili kanun düzenlemesi yapıldı. 2002 yılından sonra gerçekleşen boşanmalarda eşler aksi bir mal rejimi kabul etmedikleri müddetçe edinilmiş mallara katılma rejimi doğrultusunda mal paylaşımı yapılır. 2002 yılından önce evlenmiş olan kişiler için 2002 yılından önceki yıllar için mal ayrılığı 2002’den sonraki yıllar için ise edinilmiş mallara katılma rejimine göre mal paylaşımı gerçekleştirilir.

2002 yılında mal paylaşımı ile ilgili kanun düzenlemesi yapıldı. 2002 yılından sonra gerçekleşen boşanmalarda eşler aksi bir mal rejimi kabul etmedikleri müddetçe edinilmiş mallara katılma rejimi doğrultusunda mal paylaşımı yapılır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?


Anlaşmalı boşanma adından da anlaşılacağı üzere boşanacak olan çiftlerin her konuda anlaşmaya varması gerekir. Eşlerin anlaşması gereken çocuk velayeti ve benzeri konular vardır ki mal paylaşımı da boşanmak üzere olan çiftlerin anlaşması gereken önemli bir konudur. Anlaşma sağlayarak bunun bir protokol şekline getirmiş olan eşlerin yaptığı paylaşıma hakim bir müdahalede bulunmaz. Fakat bu tür anlaşmalı boşanmalarda eşler bir an önce ayrılmak istediğinden bazen hak kayıplarını dikkate almadan mal paylaşımı yapabilmektedir. Hak kaybının yaşanmaması için hukuki yardım alınmalıdır.

Çekişmeli Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?


Çekişmeli boşanma davaları eşlerin boşanma konularında anlaşmaya varamadıkları uzlaşamadıkları davalardır. Bu tür davaların çekişmeli olmasında mal paylaşımı etkendir. Evlilik akdi yapılır iken mal ortaklığı, mal ayrılığı gibi farklı mal rejimleri seçilebilmektedir. Fakat çiftler evlenirken genellikle böyle bir tercih yapmadıklarından 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde paylaşım edinilmiş mallara katılma rejimine tabi oldukları bir süreci yaşarlar. Bu rejimin çalışmayan eşe de bir çok hak tanıyor olması sebebi ile hukuki destek almakta fayda vardır.

Miras olarak kalmış malların paylaşıma dahil edilip edilmeyeceği konusunda ise hüküm şu şekildedir: Mal paylaşımı edinilmiş mallara katılma şeklinde olup kişisel mal ve edinilmiş mal ayrımı yapılmaktadır. Miras olarak kalan taşınır taşınmaz bütün mallar kişisel mallar içine alınıp mal paylaşımına dahil edilmez.

Sonraki Yazı

Evlilik Tazminatı...

Evlilik Tazminatı Nedir

Yorum Yap