‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş kazalarında tazminat oranları nasıldır

İş Kazalarında Tazminat Oranları Nasıl Belirlenir

01.09.2018 0 Yorum


Bir kişi eğer mesai saatleri içerisinde çalışıyorken yaptığı iş sırasında yaralanır ya da vefat ederse bu durumda kendisinin ya da yakınlarının tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Üstelik bu tür davalar sadece asıl işverene değil alt işverene de açılabilir. Ancak belli başlı şartların da bilinmesi gerekir?

Tazminat Oranlarını Ne Etkiler?


Her şeyden önce iş kazası için tazminat almak istiyorsanız bilirkişi raporu için acele etmeli ve hüküm tarihi ile rapor arasında çok kısa bir süre olmasına dikkat etmelisiniz. Uzayan zamanlar katsayı konusunda artışlara sebep olacak ve alacağınız miktarın da ters orantıya girerek düşmesine neden olacaktır. Ayrıca hesaplamalarda brüt ücretlerin değil net ücretlerin kullanılacağını da bilmelisiniz.

İş Kazası Tazminatlarında Bunlara Dikkat Edin!


Eğer çalışan, iş kazası sonucu kısmen sakat kalıyorsa ancak çalışmaya devam edebiliyorsa bu durum tazminatını doğrudan etkileyecektir. Kişi için olumlu sayılabilecek bu durum tazminat açısından olumsuz görülecektir. Ancak kişi geçirdiği iş kazası sebebi ile artık çalışamıyorsa ve malullük gibi nedenler ortaya çıkarak emekli olabiliyorsa bu da tazminatlarda olumlu etki yapabilecektir. Burada hem aktif dönem zararları hem de pasif dönem zararları göz önünde tutulacaktır.

Her şeyden önce iş kazası için tazminat almak istiyorsanız bilirkişi raporu için acele etmeli ve hüküm tarihi ile rapor arasında çok kısa bir süre olmasına dikkat etmelisiniz.

İş Kazalarında Anne, Baba ve Eşin Durumu


Çalışan kişinin bekar olması ve iş kazası sebebi ile vefatının gerçekleşmesi durumunda anne ve babasına destek sağlanacaktır. Ancak burada vefat etmeme durumunda ileride yapacağı evlilik ve çocukları da göz önünde tutularak gerçek bir hesaplama mantığı ile yola çıkılacaktır. Konu ile ilgili bilmeniz gereken en önemli nokta ise verilecek olan miktarın geride kalan anne ve babanın yaşam süreleri ile doğru orantılı olacağıdır.
Çalışan kişi eğer ölmeden önce evliyse de bu sefer hak sahibinin yaşı, sosyoekonomik durumu, çocuk sayısı ve geride kalan eşin ileride evlenebilme olasılığından yola çıkılarak başka bir hesaplama yapılacaktır.

Aslında Verilecek Olan Tazminat Artırılabilinir Mi?


Buraya kadar sözü geçen hususlar aslında mahkemelerce incelenmekte ve ondan sonra sonuca varılabilinmektedir. Fakat iş kazası geçiren kişilerin alacakları tazminata etki eden hususlar mahkemeye doğru şekilde anlatılır ise alınacak tazminatlarında artması kaçınılmazdır. . Örneğin, bir kişinin iş kazası sonucu ancak bir başkasının bakımı ile yaşayabileceği kanıtlanırsa tazminatta büyük oranlarda artırım sağlandığı bilinmektedir.