‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Alacak Davası Süresi

Alacak Davası Süresi Nedir

15.11.2018 0 Yorum
Alacaklarını tahsil edemeyen kişiler, alacak davaları açarak alacaklarını hukuki yollardan tahsil etmek isterler. Bu kapsamda alacak davasının açılma süresi nedir? Sorusu akıllara gelmektedir. Ülkemizde alacak davaları mahkemelerde çok önemli bir yer tutar. Çok sık karşılaşılan bu davaların açılabilmesi için bazı şartlar ve izlenmesi gereken yollar vardır.Alacak Davaları İçin Zaman Aşımı Var Mıdır?


Zaman aşımı, bir hakkın talep edilebilirlik şartını sakatlayan bir durum olarak tanımlanabilir. Alacak davaları için zaman aşımı ifadesi ise davaların “zaman aşımı defi’ne” maruz kalmadan ne kadar süre içerisinde açılması gerektiğini gösterir. Dolayısıyla da dava açacak olan kişilerin bu sürelere çok fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Alacak davası süresi nedir? Sorusu esasında alacak davalarının zaman aşımına uğrayıp uğramamasıyla alakalıdır. Alacak davalarının önemli bir kısmında zaman aşımı 10 yıldır fakat bazı durumlarda bu süre farklılık gösterir. Özellikle Borçlar Kanunu Madde 126 maddesine göre açılan sürekli edimli sözleşmelere dayalı olarak açılan örneğin kira akdi gibi davalarda bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bunların dışında farklı kanun maddelerine göre bu süreler 1 yıl ya da 3 yıl gibi süreler karşımıza gelebilir.Alacak Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Bilinmesi gereken hususların başında, alacak davasının açılabilmesi için talep edilebilir nitelikte bir alacağın varlığı gerekir.Alacaklar farklı hukuki ilişkiler sebebi ile doğduğundan her bir dava da birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Bu itibarla davalar niteliklerine göre Ticaret Mahkemesi, İş Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi ve Tüketici Mahkemesine açılabilir.

Alacak davaları açılırken kullanılacak dilekçelerin özenli bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Söz konusu dilekçelerde davanın konusuna ilişkin bütün detayların belli bir düzen içerisinde yer alması son derece önemlidir. Çünkü dilekçede yer alan hususların dayanağı deliller HMK ‘nın aradığı şartlarda ne kadar kuvvetli ise davanın lehe sonuçlanması olasılığı da o kadar fazladır. Dolayısıyla da bu hususa dikkat edilmesi gerekir.İlgili Link ; Alacak Temliki Nasıl YapılırBorçlar Kanunu Madde 126 maddesine göre açılan sürekli edimli sözleşmelere dayalı olarak açılan örneğin kira akdi gibi davalarda bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bunların dışında farklı kanun maddelerine göre bu süreler 1 yıl ya da 3 yıl gibi süreler karşımıza gelebilir.

Alacak Davaları Hakkında Genel Değerlendirme


Alacak davaları, kişilerin maddi ya da manevi ı kayıplarının telafi edilmesi adına son derece önemli bir işlevi yerine getirir. Fakat alacakların niteliğine bağlı olarak izlenmesi gereken prosedür çok farklıdır. Özellikle davanın açılması için geçerli olan sürenin kaçırılmaması hususunda azami özen gösterilmelidir. Zira bu halde karşı tarafın zamanaşımı defini ileri sürme ihtimali sebebi ile davanın sırf bu nedenle red edilme olasılığı da gündeme gelebilecektir.


Yorum Yap