‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kamu Hukuku Makaleleri


Matrah Nedir?

Matrah Nedir...

17.02.2020

Ülkemizde vergilendirme Anayasamız gereğince bazı ilkelere göre belirlenmektedir. Bu ilkeler;...

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti...

20.02.2019

Kamulaştırma işlemi özel mülkiyete tabi olan taşınmazların kamu yararı neticesinde gerçek bed...