‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Ceza Hukuku Makaleleri


Şartlı Tahliye Koşulları Nelerdir

Şartlı Tahliye Koşulları...

01.06.2020

Bir kimse hakkında yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına hükmedilmesi ve cezanın kesinle...

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır...

08.08.2019

Ceza muhakemesinin kanunda belirtilen şekillerde yapılabilmesi ve mahkeme tarafından verilmiş...

Hakaret Davası Süreci Nasıl İşler

Hakaret Davası Süreci...

06.05.2019

Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Hakaret suç...

Hakaret Davası Açma

Hakaret Davası Açma...

03.01.2019

Türk Ceza Kanunu’nun bir bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” düzenleme bulmuştur. Şeref kavramı h...