‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Ceza Hukuku


Hakaret Davası Açma

Hakaret Davası Açma...

03.01.2019

Hakaret Davası Açma Türk Ceza Kanunu’nun bir bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” düzenleme bulm...