‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır

Tutukluluğa İtiraz Nasıl Yapılır

08.08.2019 0 Yorum

Ceza muhakemesinin kanunda belirtilen şekillerde yapılabilmesi ve mahkeme tarafından verilmiş olan hükmün infazının erine getirilebilmesi için birtakım KORUMA TEDBİRLERİ düzenlenmiştir. Tutuklama işlemi de kanunda düzenlenmiş olan koruma tedbirlerinden bir tanesidir.
Koruma tedbirlerinin düzenlenmesinde birçok amaç bulunmaktadır. Delillerin doğru bir şekilde toplanılabilmesi ve karartılmasının önlenmesi, hüküm ile birlikte sanığın cezasının yerine getirilebilirliğinin sağlanması, kamu düzenin sağlanarak adalete olan inancın tecelli etmesi gibi amaçların gerçekleşmesi için tutuklama koruyucu bir tedbir olarak hukuk düzenimizde yer almıştır.

TUTUKLAMA, kesin hüküm verilmeden önce hakim/mahkeme kararı ile sanığın ya da şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ancak tutuklama kararı doğrudan kişinin özgürlüğüne dokunan bir karar olması sebebiyle ancak tutuklamanın somut şartları oluşmuş ise kişi hakkında tutuklama kararı verilebilecektir. Tutuklama kararı koruma tedbirleri arasında en ağır olanıdır. Bu sebeple de hangi hallerde tutuklama kararı verilebileceği Ceza Muhakemeleri Kanununda açıkça belirtilmiştir.“Tutuklama nedenleri Madde 100 –
Tutukluluğa İtiraz Nasıl Edilir

Tüm bunlarla beraber kanun maddesinin devamında sayılmış olan katalog suçlardan herhangi birinin işlenmesi halinde tutuklama sebeplerinin var olduğu da kabul edilebilmektedir. İşin önemi de göz önünde bulundurularak yargılama sonunda verilmesi beklenen cezanın koruma tedbiri ile ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemeyecektir. Ayrıca kanun maddesinde suç için karşılık gelen cezanın sadece adli para cezası olması ve kanun maddesinde iki yıldan fazla olmayan hapis cezasının belirlenmiş olması halinde kişi hakkında tutuklama kararı verilemez.Tutuklama kararı vermeye yetkili olan makam YARGILAMAYI YAPAN MAKAMDIR. Türk Hukukunda genel olarak hakim kararlarına karşı itiraz, mahkeme kararlarına karşı ise istinaf ve temyiz yoluna gidilmektedir. Ancak kanunun açıkça göstermiş olduğu hallerde mahkeme kararlarına karşı da itiraz yoluna gitmek mümkündür. Tutuklamaya ilişkin kararlar mahkemeler tarafından da verilmiş olsa hakimlikler tarafından da verilmiş olsa her zaman İTİRAZ yoluna tabi kararlardır. İtiraz mercileri de kanunda açıkça gösterilmiştir.Tutuklama kararına karşı başvurulacak olan itiraz yolu zorunlu bir kurum değildir. Tutuklama kararına karşı yasal süresi içerisinde itiraz edilebilmekle birlikte bu itiraz kişilerin kararına bağlıdır. Tutuklama kararının şüpheli/sanık ya da müdafii tarafından öğrenilmesinden itibaren 7 GÜN İÇERİSİNDE tutuklama kararına itiraz edilmesi gerekir. Bu sürenin geçmesi ile birlikte tutukluluğa ilişkin karara artık itiraz edilemeyecektir.Peki tutukluluk kararına itiraz nasıl yapılır?
Tutuklama kararına itiraz, tutuklama kararı veren hakimlik ya da mahkemeye verilebilecek bir dilekçe ile yapılabileceği gibi tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle de yapılabilecektir. Tutukluluk kararı gerekçeli olmak zorundadır. Tutukluluk haline ilişkin itiraz dilekçesinde ise itiraz sebepleri açıkça belirtilmelidir. Kararda bulunan gerekçelerin doğruluğu ya da hukuka aykırılığı itiraz dilekçesinde tartışılabilecektir.Tutuklama kararına itiraz edilmesi ile birlikte kararına itiraz edilen mahkeme ya da hakimlik bu itirazı inceler. Eğer itiraz haklı bulunur ise tutuklama kararı KALDIRILIR. Ancak mahkeme ya da hakimlik tutuklama kararında direnir ise o halde itirazı EN ÇOK ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE incelemeye yetkili olan merciye gönderir. Bu merciinin vereceği karar kesindir.

Yorum Yap