‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Ortak Velayet Şartları

Ortak Velayet Şartları Nelerdir

17.08.2019 0 Yorum

Velayet hakkı anne ve babaların çocukları üzerinde sahip oldukları, kamu düzenine ilişkin bir haktır. Ergin olmayan çocuklar ana ve babalarının velayeti altındadır. Yasal olarak bir sebep bulunmadıkça da velayet ana ve babadan alınamaz.


Anne ve baba evli olduğu sürece velayet hakkı anne ve baba tarafından ortak olarak kullanılır. Ancak ortak hayata son verilmiş ise bu durumda hakim çocuğun velayetini eşlerden birisine verebilir. Eşlerden birinin ölümü halinde velayet sağ kalan eşte, boşanma halinde ise eşlerden birisinde kalır.


Velayet hakkı çocuğun;

  • Bakımını,

  • Eğitimini,

  • Gelişimini,

  • Korunmasını kapsar.
Ortak Velayet Nedir


Ortak velayet, çocuğun menfaatlerini koruyacak kararların alınması ve çocuğun korunması sürecinde anne ve babanın hak ve yükümlülükleri ortak olarak paylaşmasıdır.


“Madde 336-
Ortak Velayet Şartları Madde 336

Medeni Kanunumuzdaki düzenlemeye göre eşlerin boşanması durumunda velayet ancak EŞLERDEN BİRİSİNE verilebilecektir. Velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf da ergin olmayan çocuk ile mahkeme kararında belirtilen şekilde kişisel ilişki kurabilecektir.


Velayet hakkının eşlerden hangisine verileceğine ise hakim karar vermektedir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi EK7 Protokol Madde 5 ile hukukumuzda ortak velayetin yolu açılmış olup yakın zamanda buna ilişkin kararlar da verilmeye başlanmıştır.


“Madde 5:
Ortak Velayet Şartları Madde 5

Ortak Velayetin Koşulları


  • Çocuğun üstün yararı gözetilmelidir. Velayet hakkı kamu düzenine ilişkin olup ortak velayetin verilmesinde çocuğun yararı bulunmamakta ise hakim bu durumu kendiliğinden gözeterek ortak velayet kararı vermemelidir.

  • Ortak velayet kararı verilebilmesi için her iki eşin de bu karara razı olması gerekmektedir. Kısacası ortak velayette gönüllü olmak esastır.

  • Ortak velayet kararı verilmeden önce özellikle çocuğun yararına bir karar verilebilmesi için uzmanlara danışılması gerekmektedir.

Sonraki Yazı

İştirak Nafakası...

İştirak Nafakası

Yorum Yap