‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

19.08.2019 1 Yorum

Boşanma kararın boşanan eşler için sonuç doğurduğu kadar müşterek çocuklar için de belirli sonuçları bulunmaktadır. İştirak nafakası boşanma kararının MÜŞTEREK ÇOCUKLARLA İLGİLİ SONUÇLARINDAN bir tanesidir.


Anne ve babalar evli de olsalar ayrılmış yahut boşanmış da olsalar müşterek çocuklarının bakımına, eğitim ve gözetimine özen göstermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük kanundan kaynaklanmaktadır.


Boşanma kararı ile birlikte çocukların velayeti taraflardan birisine verilecektir. Ancak velayet sahibi olmayan ana ya da baba yükümlülüklerinden dolayı nafaka ödemelidir. Bu nafaka ise yargılama aşamasında tedbir nafakası olarak adlandırılırken boşanma kararının kesinleşmesinden sonra İŞTİRAK NAFAKASIna dönüşmektedir.


“MEDENİ KANUN MADDE 182:
İştirak Nafakası Madde 182

İştirak nafakasının miktarı belirlenirken tüm koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Yani hakim karar verirken çocuğun;

  • Giyecek ve yiyecek giderlerini,

  • Barınma ve sağlık giderlerini,

  • Ulaşım giderlerini ve harçlıklarını belirleyerek bir bedele hükmeder.
İştirak Nafakası Nasıl Hesaplanır?


İştirak nafakasını fiili olarak çocuğa bakan eş isteyebileceği gibi vasi, çocuğa atanan kayyım ve ayırt etme gücüne sahip çocuk da talep edebilecektir.


İştirak nafakasına hükmedilmesinde boşanma davasında tarafların kusur durumu göz önünde bulundurulmaz.


İştirak nafakası İSTENMEDİĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE hakim nafakaya hükmedebilir. İştirak nafakası ödeyecek eş daha yüksek bir miktarı ödemeyi kabul etmiş ise bu durumda o miktarın ödenmesine karar verilmesi gerekmektedir.


İştirak nafakası HER ZAMAN istenebilecektir. Boşanma davasında talep edilmemiş olsa hatta karar kesinleşmiş olsa dahi başka bir davanın konusu yapılarak iştirak nafakası bu aşamada talep edilebilecektir.


İştirak nafakası miktarı taraflar arasında belirlenmiş ise hakim sunulan anlaşmayı çocuğun üstün yararına uygun bir bedel ise kabul edebilir ve bu yönde karar verebilir. Ancak hakim taraflar arasında yapılmış olan anlaşma ile bağlı değildir.


BOŞANMA DAVASI REDDEDİLMİŞ İSE İŞTİRAK NAFAKASI ÖDENMEZ.

Dilekçede talep edilmiş olan iştirak nafakasının miktarı ve türü belli değilse hakimin nafakanın türü ve miktarını açıklatması gereklidir.


İştirak Nafakası Ne Zaman Sona Erer?


“MEDENİ KANUN Madde 183-
İştirak Nafakası Madde 183
İştirak nafakası;

  • Nafaka verilen çocuğun ya da nafaka borçlusunun ÖLÜMÜ ile sona erecektir.

  • Nafaka verilen çocuğun ergenliğe ulaşması halinde KENDİLİĞİNDEN sona erecektir.

  • Nafakadan feragat edilmesi halinde sona erecektir.

  • Nafaka verilen çocuğun evlenmesi halinde de sona erecektir.


İştirak nafakasının miktarı belirlenirken tarafların geliri araştırılmalıdır. Yeterli geliri olan ana ya da baba geliri oranında iştirak nafakası vermelidir. Yargıtayın her ne kadar geliri olmayan tarafın da iştirak nafakası ödemekle yükümlü olacağı yönünde kararları bulunmaktaysa da ekonomik durumu yeterli olmayan tarafın iştirak nafakası veremeyeceği yönündeki kararları daha ağırlıklıdır. Ancak velayet hakkında sahip olmayan eşin çalışamayacak durumda olduğu yönündeki sağlık raporu ile soruşturma yazılarında çalışmadığı yönündeki belgelerin bulunması şarttır. Şayet keyfi bir şekilde çalışmamayı tercih eden anne ya da babanın bu keyfiyetinin bedelini müşterek çocuğun ödemesini beklemek hukuka ve genel ahlaka aykırıdır.


İştirak nafakası Türk parası halinde irat şeklinde ve aylık bir biçimde ödenmelidir. İştirak nafakasının toptan ödenmesi mümkün değildir.Boşanma kararın boşanan eşler için sonuç doğurduğu kadar müşterek çocuklar için de belirli sonuçları bulunmaktadır. İştirak nafakası boşanma kararının müşterek çocuklarla ile ilgili sonuçlandıran bir tanesidir.

Sonraki Yazı

Muvazaa Çeşitleri...

Muvazaa Çeşitleri Nelerdir

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Caner S.

Istirak nafakası 1 yıldır kesinlesen ve biriken velayeti bana verilen kızımın iştirak nafakası annesi çalışmadığı için icra yoluyla tahsil edemedim nafakayı odememeye devam ediyor bunun yâni sıra bana da odemesi gereken kesinleşen tazminat tutarı var ödemiyor alamıyorum daha doğrusu uzerine biaey olmadığı ve çalışmadığı için ne yapabilirim avukatım cok ilgilenmiyor uzun soluklu cekismeli bir boşanmaydi tükendi sanırım avukatim

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65