‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Borçlar Hukuku Makaleleri


Tahliye Taahhütnamesi Nedir

Tahliye Taahhütnamesi Nedir...

23.03.2020

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri kanunda da düzenleme bulduğu üzere birçok farklı se...

Taahhüdü İhlal Suçu Davaları Nelerdir

Taahhüdü İhlal Suçu Davaları...

16.03.2020

Alacaklı konumunda olan kişi alacağının tahsili içinicra takibi başlatabilecektir. Ala...

Borcu Sona Erdiren Sebepler Nelerdir?

Borcu Sona Erdiren Sebebler ve Zama...

09.05.2019

Bir borç gerek kişinin borcunu ödemesi ile gerek aşağıda açıklayacağımız başka sebepler ile s...

Alacak Temliki Nedir

Alacak Temliki Nasıl Yapılır...

26.06.2019

Alacaklı borçlunun rızasına gerek olmaksızın alacağını başka bir kişiye kendisine tanınan kan...

Muvazaa Nedir

Muvazaa Nedir...

11.04.2019

Muvazaa Türk Hukukunda bir sözleşmenin, anlaşmanın yapılmasında gösterilen iradenin gerçek ol...

Alacak Davası

Alacak Davalarında Bilinmesi Gereke...

23.11.2018

Günümüzde alacak davalarında birçok şey yanlış bilinmekte ve birçok bilgi kirliliği ortada do...

İcra Takibi Ne Kadar Sürer

İcra Takibi Ne Kadar Sürer...

15.11.2018

İcra takibi en basit ifade ile alacaklı olan kişinin alacağını farklı sebeplerden dolayı alam...

Alacak Davası Süresi

Alacak Davası Süresi Nedir...

15.11.2018

Alacaklarını tahsil edemeyen kişiler, alacak davaları açarak alacaklarını hukuki yollardan ta...

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa Ne Olur

Alacak Davası Zaman Aşımına Uğrarsa...

20.08.2018

Alacak Davalarında Zaman Aşımı Alacak Davalarında Süre Uzarsa Ne Olur? Bilinmesi Gereken H...

Alacak Davası Şartları Nelerdir

Alacak Davası Şartları Nelerdir...

15.11.2018

Günümüz itibariyle alacak davası şartları nelerdir? Sorusu sıkça sorulmaktadır. Alacak dava...

Alacak Davası Nedir

Alacak Davası Nedir...

25.01.2019

Alacak Davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil edebilmek adına açtığı davadır. Herhang...