‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer

İcra Takibi Ne Kadar Sürer

15.11.2018 1 Yorum

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?


İcra takibi en basit ifade ile alacaklı olan kişinin alacağını farklı sebeplerden dolayı alamaması üzerine bunu devlet gücü ile yapmasına verilen addır. Alacaklı olan kişi ya da kurum olabilir. Ülkemizde icra takibi konularının bir kısmı da kurumlaradır. Özellikle bankalar, vermiş oldukları kredileri tahsil edemediklerinde icra takibine başvururlar.

İcra Takibi Çeşitleri


İcra takibi farklı şekillerde yapılabilir. Bundan dolayı da farklı türleri vardır. Bunlardan bir tanesi ilamlı icra takibidir ki bu çeşit yapılan takip mahkeme kararına dayanılarak yapılır. Mahkeme sonucu olmadan bu şekilde bir takip yapılması söz konusu değildir.

Diğeri ise ilamsız icra takibidir. Bu şekilde yapılan takip ise bir mahkeme kararına dayanmaz. Alacaklı olan kişi doğrudan İcra Müdürlükleri aracılığıyla alacağını tahsil etmek için takip başlatır.

İcra Takibi Süreci


Alacaklı olan kişi bulunduğu yerleşim merkezindeki İcra Müdürlükleri aracılığıyla takip başlayabilir. Bu şekilde yapılan işlemin sonunda İcra Müdürlükleri ödeme emri hazırlayarak borçlu olan kişiye gönderir. Bu aşamadan sonra ise borçlu olan kişinin 7 gün itiraz süresi bulunur. Bu 7 gün içerisinde icra Müdürlüklerine bir dilekçe vererek bu takibin yanlış olduğunu belirterek kaldırılmasını isteyebilir. Eğer bu şekilde bir itiraz yapılmaz ise borç kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından ödenmesi gerekir. Bunun için de 7 gün içerisinde mal beyanında bulunulması gerekir.

Ödeme emrine itiraz, ödeme emrini gönderen İcra Dairesine yapılmalıdır. Bu itiraz direkt yapılabileceği gibi farklı bir İcra Dairesi aracılığıyla da yapılabilir.Alacaklı olan kişi ya da kurum olabilir. Ülkemizde icra takibi konularının bir kısmı da kurumlaradır. Özellikle bankalar, vermiş oldukları kredileri tahsil edemediklerinde icra takibine başvururlar.

İtiraz Sonrası Ne Olur?


Borçlu olan kişi itirazda bulunduğu andan itibaren takip tamamen durdurulur. Takibin durmasından sonra ise alacaklı kişinin dava açması gerekiyor. Bu davanın da 6 ay içerisinde İcra Mahkemesine açılarak itirazın kaldırılmasının istenmesi ya da normal mahkemelere 12 ay içerisinde açılarak itirazın iptalinin istenmesi gerekiyor. Açılan bu davalar kazanıldığı takdirde borç miktarına en az %20’lik bir tazminatta eklenir. Bundan dolayı da bu itiraz yapılırken dikkatli olunması gerekir. Aksi durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacak kişiler ciddi olarak mağdur olacaktır. İcra takibi itirazın kararına göre şekillenmektedir.

Yorum Yap

2018-11-15 Ahmet Öner

Merhaba , Konkordoto veren iş yerinden 50 bin civarı alacağıma karşılık senet verilicek. Fakat senetlerinde ödenmesi zor bir ihtimal En risksiz şekilde tahsili nasıl yapabilirim ??

2018-11-15 Aylin Göstericiler

Konkordatoya başvuran ve mahkemeden tedbir kararı vs. ilam alan bir şirketin borçlarını ödemesi, konkordato komiserlerinin onayıyla olmaktadır. Komiserlerin ödemeye onay vermesi de belli bir takım şartlara bağlanmıştır. Ancak bu şartlar dahilinde komiser memurları ödemelere onay vermekte olup; uygulamada maalesef bu durumlarda ödemeler konusunda olumsuz dönüşler alınmaktadır. Hukukumuzda senet kırdırmak gibi bir durum bulunmamaktadır. Senet kırdırmak; senedi komisyon karşılığı devretmek için, kırdırmak istediğiniz kurum ya da kişi, sizden senedi ciro etmenizi isteyecektir. Bu durumda da, senet ödenmediği takdirde ciranta olarak senet bedelinin tamamından sorumlu olmanız, icra işlemleri başlatılması halinde ise icra vekalet ücreti, faiz ve masraflara katlanma riskiniz doğacaktır. Senedi, bedelinden daha az bir bedeli kırdırma işleminden sonra ödemek zorunda kalabileceğiniz rakam, daha yüksek rakamlara çıkabilecektir. Senedi almayan isteyen kişi ya da kurum, senet borçlusu şirketin konkordato ilan ettiğinden haberdar olması durumunda, senedi almak istememesi de kuvvetle muhtemeldir.