‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Hukuku


Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Vasiyetin İptali...

08.12.2018

Vasiyetin İptali Türk Medeni Hukukunda miras bırakanın terekesinin gelecek durumunu belirlem...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Miras Taksim Sözleşmesi...

06.12.2018

Miras Taksim Sözleşmesi Miras taksit sözleşmesi, bir kişi vefat ettiğinde vefat eden kişini...

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Nedir...

20.11.2018

Muris Muvazaası Nedir ? Muris, kelime anlamı olarak miras bırakan anlamına gelmektedir. Mira...

İzale-i Şuyu Nedir

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir...

31.10.2018

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir? İzale-i Şuyu, taşınmaz olan mülkiyetin mirasçıların veya hisse...

İntikal Ne Demektir

İntikal Ne Demektir...

19.10.2018

İntikal Ne Demektir ? İntikal kelime anlamı olarak bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir ...

Veraset İlamı Çıkarılırması

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır...

17.10.2018

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Veraset nedir? Veraset nasıl çıkarılır? Veraset ilamı için n...

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

İslamda Miras Hukuku...

02.10.2018

İslam’da Miras Hukuku İslam hukuku genel olarak incelendiğinde tarafların aldıkları payları...

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır...

21.09.2018

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? İnsanlar öldükten sonra geriye kalan mal varlıklarına ve borç...

Miras Payları Nasıl Hesaplanır

Miras Payları...

19.09.2018

Miras Payları Nasıl Hesaplanır Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları ...

Miras Nedir

Miras Nedir...

27.09.2018

Miras Nedir ve Yasal Mirasçıları Oluşturan Kişiler Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi ...

Vasiyetname nasıl yazılır

Vasiyetname...

03.08.2018

Vasiyetname Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname’de Saklı Pay Nedi...

Miras Hukuku

Miras Hukuku...

18.09.2018

Miras Hukuku Miras Payları Nasıl Düzenlenir? Reddi Miras Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? ...

Veraset Nedir

Veraset Nedir...

07.09.2018

Veraset Nedir? Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset ve İntikal Vergisi Beyan...