‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Hukuku Makaleleri


Veraset ve İntikal Vergisi Nedir

Veraset ve İntikal Vergisi...

09.03.2020

Veraset ve intikal vergisi Türk Vergi sisteminde bulunan dolaysız vergi türlerinden birisidir...

İstihkak Nedir

İstihkak Nedir...

12.06.2019

İstihkak Ne Demek İstihkak, kelime anlamı olarak “bir şeyi hak etme, bir şeyde hakkı olma” ...

Miras Hukuku Davaları Nelerdir

Miras Hukukunda Dava Çeşitleri...

17.04.2019

Miras Hukukuna yönelik düzenlemeler Türk Medeni Kanununda açıkça mevcuttur. Kimlerin mirasçı ...

Mirasçılık Belgesi Nedir

Veraset İlamı Süresi...

20.03.2019

Mirasçılık belgesini tek bir mirasçının talep etmesi yeterli ve mümkündür. Ancak veraset ilam...

Tereke Nedir

Tereke Nedir...

18.03.2019

Tereke, miras bırakanın ölümü sonucunda mirasçılarına geçen, miras bırakanın şahsına bağlı ol...

Miras Denkleştirme Nedir

Miras Denkleştirme...

04.03.2019

Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek kazandırmaların geçerli olma...

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi...

03.01.2019

Mirasçılık belgesi, uygulamada daha sık kullanılan ismi ile veraset ilamı yasal mirasçılar il...

Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Vasiyetin İptali...

08.12.2018

Türk Medeni Hukukunda miras bırakanın terekesinin gelecek durumunu belirlemesinde kendisine t...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Miras Taksim Sözleşmesi...

06.12.2018

Miras taksit sözleşmesi, bir kişi vefat ettiğinde vefat eden kişinin mirasının mirasçılar ara...

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Nedir...

26.01.2019

Muris, kelime anlamı olarak miras bırakan anlamına gelmektedir. Miras hukukunda bir kişinin ö...

İzale-i Şuyu Nedir

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir...

30.01.2019

İzale-i Şuyu, taşınmaz olan mülkiyetin mirasçıların veya hissedarların uzlaşamaması sonucunda...

İntikal Ne Demektir

İntikal Ne Demektir...

19.10.2018

İntikal kelime anlamı olarak bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir kimseden başka bir kims...

Veraset İlamı Çıkarılırması

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır...

26.01.2019

Veraset nedir? Veraset nasıl çıkarılır? Veraset ilamı için nereye müracaat etmeli? Veraset i...

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

İslamda Miras Hukuku...

02.10.2018

İslam hukuku genel olarak incelendiğinde tarafların aldıkları payların oranı, Medeni Yasa da...

Miras Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır...

21.09.2018

İnsanlar öldükten sonra geriye kalan mal varlıklarına ve borçlarına miras adı verilmektedir. ...

Miras Payları Nasıl Hesaplanır

Miras Payları...

26.01.2019

Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları konusunda mirasta mal bölüşümü e...

Miras Nedir

Miras Nedir...

26.01.2019

Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi üzerine mirasçılarına kalan malları, borçları ve hak...

Vasiyetname nasıl yazılır

Vasiyetname...

30.01.2019

Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname’de Saklı Pay Nedir? Vasiyetna...

Miras Hukuku

Miras Hukuku...

30.01.2019

Miras Payları Nasıl Düzenlenir? Reddi Miras Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? Miras Feragat...

Veraset Nedir

Veraset Nedir...

26.01.2019

Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman ...