‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Vasiyetname nasıl yazılır

Vasiyetname

30.01.2019 3 Yorum


Vasiyetname, miras bırakanın sağlığında mal varlığını belirli kişilere bıraktığı yani vasiyet ettiği belgedir. Bu genellikle bağış olarak düşünülür.

Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Düzenlenir?


Vasiyetname her şekilde yapılabilir. Vasiyetname türleri; el yazısı, sözlü ve resmi vasiyet olarak ayrılır. Resmi vasiyetname hukuki anlamda en sağlam ve güvenilirlik açısından en doğru olanıdır. Bunun için şahsın bir resmi memura gidip ‘’Ben şu taşınmazımı şu kişiye vasiyet ediyorum.’’ diye yazması gerekir. Vasiyetnameyi yaparken 2 tane de tanık olması gereklidir. Vasiyetnamedeki tanıklık eden kişilerin lehine vasiyet edilenin akrabası olmamalıdır. Fiil ehliyeti bulunmayanlar, ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklananlar, okuma yazması olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst soy, alt soy, kan hısımları ve bu kişilerin eşleri resmi vasiyetnamelerin düzenlenmesine memur ya da tanık olarak katılamaz. Böyle bir katılım varsa bu iptal nedenidir ve vasiyetname geçersiz sayılır.El yazısı ile vasiyetname dediğimiz türdeyse, şahıs yine vefatından evvel kendi yazısıyla bir vasiyetname yapabilir. Bu da geçerlidir fakat noter huzurunda olmadığı için irade sakatlığı olabilir. O vasiyetin ileride kaybolma durumu da mevcuttur. Dolayısıyla vasiyet edilen bakımından ispat konusunda sıkıntı olabilir.
Sözlü vasiyet; Çok istisnai durumlarda başvurulan vasiyettir. Diyelim ki şahıs birden trafik kazası geçirdi, orada ‘’Ben malvarlığımı şu çocuğuma bırakıyorum.’’ diye sözlü olarak da bunu ifade edebilir. Bunun da ispat açısından sıkıntıları olabilir ancak olağanüstü durumlarda yapıldığından daha temkinli yaklaşılması gereken bir vasiyet türüdür.

Dilekçe örneği için tıklayın

Vasiyetname’de Saklı Pay Nedir?


Vasiyetname’de saklı pay Miras bırakanın alt soyu yani çocuklar ve alt soyu olup bunlar 1. Zümre mirasçılardır. 1. Zümre mirasçı yoksa 2. Zümre mirasçılar miras üzerinde hak sahibi olurlar. Bunlarda kişinin annesi, babası ,ve kardeşleri olarak sıralanmıştır. Bu durumda miras bırakan saklı payları ihlal etmeyecek şekilde miras paylaşımı yapabilir. Belirlenen bu koşullarda yakın mirasçıların belirlenen oranlar dışında miras payına dokunulmaz. Bu duruma mirasta saklı pay denir.

1. Zümre mirasçı yoksa 2. Zümre mirasçılar miras üzerinde hak sahibi olurlar. Bunlarda kişinin annesi, babası ,ve kardeşleri olarak sıralanmıştır.

Vasiyetname’de Eşe Düşen Saklı Pay


Vasiyetnamede eşe düşen saklı pay oranı kalan miras tutarının üstsoy ve altsoy ile paylaşılması halinde yasal miras payı oranının tamamı diğer durumlarda miras payının dörtte üçü oranındadır.

Vasiyetname’de Anne Babaya Düşen Saklı Pay


Miras anne ve baba arasında bölüştürülecek ise saklı pay oranı yasal miras pay oranının dörtte biri oranındadır.

Vasiyetin İptali Davası Hangi Durumlarda Açılır?


Vasiyetin iptali davası; irade sakatlığı durumunda, resmi vasiyetname düzenlenirken şekil şartlarına uyulmadıysa açılır. Vasiyetnamenin iptali için de o vasiyetin açılmış olması gerekir. Kişinin vasiyeti eğer noter huzurda yapıldıysa, noter vasiyetnamenin bir örneğini kasasında saklar. Bir örneğini de Nüfus Müdürlüğü’ne gönderir. Şahıs öldüğünde Nüfus Müdürlüğü kendinde olan ölüm belgesini notere gönderir. Noter kasasından mühürlü vasiyeti çıkarır. O vasiyetname artık açılmış olur. O vasiyeti de tereke hâkimliğine gönderir. Bu olaydan sonra da tereke hâkimliği ölen kişinin mirasçılarını çıkarttırır ve onlara bir davetiye gönderir. O davetiyede vasiyetnameyi okur. Orada mirasçılar vasiyetname geçersizdir diye Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilirler ya da saklı paylarımıza tecavüz ediyor diye tenkis davası açabilirler.

Vasiyetname Tenfizi Davası Dilekçe Örneği

Vasiyet alacağının muaccel olması ile beraber açılabilen vasiyetname tenfizi davası, vasiyetten yükümlü olan kişinin mirası kabul etmesiyle muaccel olur. Söz konusu durumlarda ı-oluşacak anlaşmazlığa karşı açılacak Vasiyetname Tenfizi Davası Dilekçe Örneği İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz.


Vasiyet Davaları Ne Kadar Sürer?


Vasiyet davaları ne kadar sürer sorusunun cevabını da verelim son olarak. Vasiyetnamenin açılması durumunda itiraz yoksa vasiyete göre intikaller yapılır. İlgililerin itirazı halinde vasiyete karşı iptal ya da tenkis davası açılırsa dava bir yıl ve daha fazla ürebilir.

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Ahmet Erdoğan

babam 2 ay önce vefat etti.Noter huzurunda heyet raporlu 2 tanıkla,4 tapulu malından birini abime bırakmış.tanıklardan biri babamın öz yiğeni. Arada Kan bağı olması vasiyetnameyi iptal etmeye yeterli midir?

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65

Kullanıcı Avatar 2019-06-26 Nergiz Özer

51 yaşındayım .Mavi kartlı Alman vatandaşıyım. Eş ve çocuğun yok. Türkiyedeki Bankadaki birikmişimi üç yiğenime bırakmak istiyorum. Bir yiğenim ve kardeşlerime hiç bir şey bırakmamak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir. Hangi belgeler lazım. Aydınlatırsanız minnetdar kalırım

Kullanıcı Avatar 2019-06-26 Aylin Göstericiler

Merhabalar bununla ilgili sözleşme yapılması gerekiyor. Yeğenlerinizin ilerde miras bırakmadığınız diğer yeğenleriyle husumet yaşamaması için ya da onlar tarafından dava edilmemesi için sağlınızda ölümünüzden sonrada geçerliliğini koruyacak nitelikte bir sözleşme yapmanız şart bu anlamda hukuki tavsiye almanızı öneririm.zira bu şarta uymadan yapılan bir çok sözleşme mirastan mal kaçırma amacı güttüğünden iptal edildiğinden istemediğiniz neticeler doğabilmektedir.Detaylı bilgi için 0224253681 arayınız.

Kullanıcı Avatar 2018-09-28 Seda Dolunay

Merhaba, 2013 yılında mirasımızın olduğunu öğrendik hakkımız olan parayı aldık. Fakat aradan 5 yıl sonra vasiyet ortaya çıktı. 2007 yılında birine vasiyet edilmiş fakat vasiyet eden 2008 yılında vefat etti ve noter vasiyeti işleme almamış nufüs müdürlüğüne bildirmemiş. Şimdi bizden aldığımız miras hakkını geri istiyorlar nasıl yapabiliriz iptal davasını açsak kazanabilir miyiz bilgi verebilir misiniz? Burada bizim ne suçumuz var suçlu noter değil midir?

Kullanıcı Avatar 2018-09-28 Aylin Göstericiler

Öncelikle vasiyet alacaklısının alacağının geçerliliği önem arz etmektedir. Sormuş olduğunuz soruda eksiklikler olduğundan dolayı ofisimizi arayıp detaylı bilgi alırsanız sevinirim.