‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

19.09.2018 0 YorumTapu davalarında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi vermeden önce tapu konusunun gayrimenkul hukuku olarak geçtiğini söylemekte fayda var. Mevzuat olarak ciddi anlamda da geniş bir alanda düzenlenmiştir. Tapu konusunda açılan her dava, gayrimenkulun kişiler arasındaki tasarrufa konu edildiği şekil ve nitelik itibariyle farklılık gösterir. Yani gayrimenkul satılırsa ayrı, kiralanırsa ayrı, üzerinde bir şahsi hak tesis edilirse ayrı davalar açılır. Bunun için de tapu davalarının niteliğine göre dikkat edilmesi gereken noktalar da çeşitlilik gösteriyor.

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir, Nasıl Uygulanır?


Satış vaadi sözleşmesi, gayrimenkulün satışına dair işlemlerde resmi bir belge niteliğinde olan ve ileri tarihli bir satışın teminatını oluşturan bir ön sözleşmedir. Bu sözleşme genel olarak noter huzurunda yapılır, başka şekilde yapılan sözleşmelerin tamamı geçersiz sayılır. Sözleşme içeriğinde de ‘’Ben gayrimenkulümü, bu ilin şu ilçesindeki bu ada paftadaki şu kişiye şu tarihte şu bedelle satmayı vaat ediyorum.’’ yazısı yer alır. Satış vaadi sözleşmesi şarta da bağlanabilir. Yani bedeli aldım ya da alacağım şeklinde şartlandırılır.

Satış vaadi sözleşmesi nasıl uygulanır noktasında bu sözleşmeyi yapmak için tapuda devir yapmaya engel durumun olmaması gerekiyor. Tapuda devir yapmadan evvel tarafların ön bir anlaşma ile bunu tescil ettirmeleri lazım. Gayrimenkul satış vaadi alacaklısı; ‘’ Gayrimenkuldeki kiracını tahliye ettikten sonra ben burayı senden alacağım.’’ diyebilir. Hisseli taşınmaz da eğer imar kanunu gereğince bölünemiyorsa onun hissesinin satışı da söz konusu olmaz ise de satış vaadine konu edilebilir. Satış vaadi sözleşmeleri aynı zamanda tapuya da tescil edilebiliyor.

Satış vaadi sözleşmesi nasıl uygulanır noktasında bu sözleşmeyi yapmak için tapuda devir yapmaya engel durumun olmaması gerekiyor. Tapuda devir yapmadan evvel tarafların ön bir anlaşma ile bunu tescil ettirmeleri lazım.


Tapuya tescil edilmesinin en büyük avantajı, satan kişinin üçüncü kişilere gayrimenkulü satmasının ya da üzerinde herhangi bir sınırlı ayni hak tesis etmesi durumunda alan kişiye karşı haklarınızı ileri sürebilmeniz açısından tescil nemli bir işlemdir. Satış vaadi tapuya tescil edildikten sonra banka ya da üçüncü kişiler burada herhangi bir hak tesis ederlerse vaat alacaklısına karşı hiçbir hak ileri süremezler. Dolasıyla oradaki kaydı görerek bu işlemi tesis ettiklerinden dolayı da vaat alacaklısı kendini koruma altına almış olur.. Bu davalar da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılıyor.

Satın Alınan Gayrimenkulün Tapu İle Uyumsuz Olduğu Durumlarda Ne Yapılır?


Satın alınan gayrimenkulün tapu ile uyumsuz olduğu durumlarda ne yapılır sorusuyla günümüzde çok fazla karşılaşılıyor. Ne yazık ki çeşitli dolandırıcılar bu hususu ciddi anlamda kullanıyorlar. Mesela size bir daire gösteriliyor, şu mahallede şu sokakta falanca apartmanın şu numaralı dairesi deniyor. Eğer konu olan taşınmaz yeni ise bir de numaraları verilmemiş olabiliyor. Tapuda satın aldığınız taşınmaz almayı istediğiniz ya da size satımı vaad edilen taşınmaz olabiliyor. Bir bakıyorsunuz ki aslında apayrı bir yerden gayrimenkul almışsınız. Orası da sizin almak istediğiniz gayrimenkulden nitelik olarak daha az değere sahip. Bunun önüne geçmek için yasal düzenleme der ki; “Yasaları bilmediğinizi karşı tarafın sizi ciddi anlamda bir hataya düşürmüş olduğunu ispat etmeniz gerekir.” Bu bir nevi dolandırıcılıktır aslında.

Ama birçok uyuşmazlıkla savcılık olayı hukuki uyuşmazlık olarak kabul ederek talebinizi kabul etmeyebilir. Eğer yazılı bir belge mevcutsa bunu ispat etmek mümkün. Ama yazılı bir belgeniz yoksa yapacağınız şey çok tedbirli olmak. Satımdan evvel bir Kadastro Müdürlüğü’ne gideceksiniz ve bir memur isteyeceksiniz. O memur gelip size bu gayrimenkulün tapu bilgilerinin ne olduğunu, nerede olduğunu, kaç metrekare olduğunu hepsini en doğru şekilde çıkaracak. Bu sayede dolandırıcılara karşı kesin bir önlem almış olacaksınız. Aksi halde uzun ve zorlu bir süreç sizi bekler ve elde belge olmadan da bu davaları kazanmanız çok mümkün olmaz.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?


Tapu iptal ve tescil davası birçok farklı şekilde karşınıza çıkabilir. Örneğin Muvazaa nedeniyle, mal kaçırma nedeniyle, akdi ilişkinin sakatlığı nedeniyle, hata, hile, gabin hukuki sebebine dayalı olarak yapılan satışlar nedeniyle açılabilir ya da mirasçının açacağı farklı bir dava da olabilir. Kısacası kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlediği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için tapu iptal ve tescil davası açılır. Tapu iptal davası sonucunda tapunun iptal edilmesi kararının çıkması demek, tapunun devrine neden olan olaydaki sakatlığın ya da taraf iradelerinin birbirlerine karşı yada 3. Kişiler karşı oluşmuş hukuka aykırı durumudur. Buna da muvazaalı devir denir. Bu durum en çok miras hukukunda görülür.

Tapu Tahsis Belgesi Nedir?


Tapu tahsis belgesi, tapu senedi olmayan, belediye, il özel idareleri, hazine ve vakıflara ait olan taşınmazların üzerinde bulunan meskenler için verilen ve kişilere de şahsi haklar sağlayan bir belgedir. Bunun sebebi imar düzenlemesine aykırı yapılaşma yada imar uygulamasının olmadığı zamanlarda inşaa edilen binalar ve elde edilen gayrimenkullerdir

Tapu Kayıtlarındaki Hatalar Nasıl Düzeltilir?


Tapu kayıtlarında da bazı zamanlarda hatalar olabiliyor. Tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne karşı bir dava açılması gerekiyor.
İlgili Link : Tapu iptal davalarında süreç nedir
Miras Hukuku

Önceki Yazı

Miras Hukuku...

Sonraki Yazı

Vasiyetname...

Vasiyetname nasıl yazılır

Yorum Yap