‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Hukuku Makaleleri


Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır

Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır...

13.07.2021

Belirli bir çalışma süresini tamamlamış olan çalışanlar, yıllık izin hakkına sahip olmuş olur...

Kıdem Tazminatı Süresi Nedir

Kıdem Tazminatı Süresi...

22.12.2020

İşçilerin kıdem tazminatı durumu için, iş sözleşmesinin hala devam ediyor ya da tekrardan akd...

İş Kanunu 17. Madde

İş Kanunu 17. Madde Nedir?...

15.12.2020

İş hukukunun tüm maddelerini tek tek bilmek ne mümkün ne de gerekli. Ancak işçilerin sık sık ...

Hizmet Tespit Davası Zaman Aşımı Süresi Nedir

Hizmet Tespit Davası Zaman Aşımı Sü...

27.11.2020

Hizmet tespit davaları, işçinin çalıştığı süre boyunca bu çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu...

Islah Ne demek

Islah Nedir...

10.11.2020

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ıslah müessesi hukukumuzda dava taraflarından birisi...

İcra Harç Hesaplama Nasıl Yapılmalıdır

İcra Harç Hesaplama Nasıl Yapılır...

14.08.2020

Alacaklı konumunda olan kişilerin alacaklarını borçludan tahsil edememeleri durumunda devlet ...

Senet Nasıl Doldurulur

Senet Nasıl Doldurulur...

06.04.2020

Günümüzde kişiler arasında ticari ilişkilerin gelişmesi ile birlikte bir ödeme aracı olan sen...

İcra Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır

İcra Faiz Oranları...

30.03.2020

Günümüz ticari ve şahsi ilişkilerinde şahıslar ve şirketler arasında birçok borç ve alacak il...

Muvazaa Çeşitleri Nelerdir

Muvazaa Çeşitleri...

02.09.2019

Kişiler haksız kazanç elde etmek amacıyla aralarında gerçekte yapılmamış bir sözleşmeyi yapıl...

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nedir

Askere Giden Kişinin Kıdem Tazminat...

09.07.2019

İş sözleşmesi işçi ya da işveren tarafından hukuka uygun ya da usulsüz bir şekilde feshedileb...

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu Davası

İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu...

03.07.2019

Yakın zamanda İş Mahkemelerinde görülecek davalarda zorunlu arabuluculuk müessesinin getirilm...

Mobbing Tazminatı Nasıl Ödenir?

Mobbing Tazminatı...

31.01.2019

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi mobbing tanımını “Mobbingin meydana gelebilmesi için bir işçinin ...

Ücretini Alamayan İşçi Hakları Nelerdir

Ücretini Alamayan İşçinin Hakları...

18.01.2019

Ülkemizde ne yazık ki çalışanlar birtakım sebeplerden dolayı çalıştıkları süreye ait ücretler...

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Hakları Nelerdir

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Haklar...

25.01.2019

Bir işletme bünyesinde İş Kanunu’na uygun bir biçimde işçi çalıştırıyor ise çalıştırdığı işle...

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Davası...

05.12.2018

İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanundan kaynaklı birçok hakkı m...

İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

İş Akdi Feshi...

25.01.2019

Fesih yapılışındaki irade beyanı kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildir. Bu nedenle d...

İşe İade Davası

İşe İade Davası...

22.04.2019

Geçersiz sebeple yapılan iş akdi fesihlerinin sonuçları İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. İşe iad...

İş Hukuku Davaları

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır...

10.11.2018

İş Kanunumuzda çalışanların çalışma süreleri boyunca hakları düzenlediği gibi işten ayrılmala...

İş Kazası Nedir

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar...

19.11.2018

İş kazası tanımı neleri kapsar sorusu ile ilgili çeşitli mevzuatlarda hükümler bulunmaktadır....

Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün mü...

25.01.2019

İş Kanunu gereğince işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda bedel ödeme zorunluluğu bulunm...

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Neler...

02.11.2018

Günümüz itibariyle kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Sorusu çerçevesinde oldukça geniş ...

Arabulucu Avukatı

11 Soruda Arabuluculuk Nedir...

29.10.2018

Arabululuk nedir sorusuyla özellikle iş kanununda zorunlu alabuluculuk müessesinin düzenlenme...

İş Mahkemesi Dava Alanları

İş Mahkemesi Dava Alanları Nelerdir...

25.01.2019

İş Mahkemeleri özel görevli ve ilk derece mahkemesi olarak işçi ile işveren arasında çıkan h...

Hamile Çalışanın Hakları

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir...

25.01.2019

Anayasada ve bağlı olunan tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerde kadın işçilerin pozitif olarak a...

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılır

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılma...

25.01.2019

Ülkemizde yürürlükte olan iş kanununa göre işverenler, sigortasız işçi çalıştıramazlar. İşçil...

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları ...

25.01.2019

İşçilerin belirli bir sözleşme dahilinde haklı sebep dışında bir nedenden sona erdirilmesi ...

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar Tazminatı Süreleri...

25.01.2019

İhbar tazminatı ilgili kararlar 4857 sayılı ş kanunun 17. maddesinde belirtilmiştir. Bu madd...

Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı...

30.01.2019

Çalışanların iş yerinde işe başladıkları tarihten itibaren deneme süreleri de dahil olmak sur...

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulun...

04.08.2018

Şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, şirket sahiplerini yakından ilgilendire...

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nedir...

25.01.2019

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayıs...

İşe İade Davalarında Arabuluculuk Süreci Nasıldır?

İşe İade Davalarında Arabuluculuk...

15.11.2018

Yapılan son yasal düzenlemeler ile birlikte işe iade Davalarında arabuluculuk başladı. Söz ...

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

İş Kazası Davalarında Tazminat Nası...

15.11.2018

İş kazası tazminatı; işçinin iş yerinde çalışırken, çalıştığı iş ile bağlantılı olan bir konu...

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Ed...

15.11.2018

İhbar tazminatı, iş akdinin sonlanması ile meydana gelen bir haktır. İşçinin hakkı olan ihbar...

Arabuluculuk Nedir

Arabulucuğun Zorunlulukları Nelerdi...

25.01.2019

Arabuluculuğun Zorunlulukları Nelerdir? Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabile...