‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Hukuku


Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Davası...

05.12.2018

Kıdem Tazminatı Davası ? İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanund...

Konkordato Nedir

Konkordato...

03.12.2018

Konkordato Günümüzde bazı durumlarda borçlu olan bir kimse ya da bir şirket borçlarını her ...

İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

İş Akdi Feshi...

24.11.2018

İş Akdi Feshi Fesih yapılışındaki irade beyanı kural olarak herhangi bir şekle bağlı değildi...

İşe İade Davası Nedir

İşe İade Davası...

16.11.2018

İşe İade Davası Geçersiz sebeple yapılan iş akdi fesihlerinin sonuçları İş Kanunu’nda düzenl...

İş Hukuku Davaları

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır...

10.11.2018

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır? İş Kanunumuzda çalışanların çalışma süreleri boyunca hakl...

İş Kazası Nedir

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar...

19.11.2018

İş Kazası Tanımı Neleri Kapsar İş kazası tanımı neleri kapsar sorusu ile ilgili çeşitli mevz...

Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün mü...

05.11.2018

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün müdür? İş Kanunu gereğince işverenin işçiyi işten çıkarması...

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Neler...

02.11.2018

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir? Günümüz itibariyle kıdem tazminatı alma şartları nel...

Arabulucu Avukatı

11 Soruda Arabuluculuk Nedir...

29.10.2018

Ara Buluculuk Nedir?Arabululuk nedir sorusuyla özellikle iş kanununda zorunlu alabuluculuk mü...

İş Mahkemesi Dava Alanları

İş Mahkemesi Dava Alanları Nelerdir...

15.11.2018

İş Mahkemelerinin Görevi İş Mahkemeleri özel görevli ve ilk derece mahkemesi olarak işçi il...

Hamile Çalışanın Hakları

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir...

23.10.2018

Hamile Çalışanın Hakları Nelerdir? Anayasada ve bağlı olunan tüm yasa, tüzük ve yönetmelikle...

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılır

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılma...

16.10.2018

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılmalı? Ülkemizde yürürlükte olan i...

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları ...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları Nelerdir? İşçilerin belirli bir sözleşme dahilinde haklı ...

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar Tazminatı Süreleri...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Süreleri İhbar tazminatı ilgili kararlar 4857 sayılı ş kanunun 17. maddesin...

Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı...

15.11.2018

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı Çalışanların iş yerinde işe başladıkları tarihten itibare...

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulun...

04.08.2018

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketl...

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nedir...

15.11.2018

Kıdem Tazminatı Nedir ? Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verile...

İşe İade Davalarında Arabuluculuk...

15.11.2018

İşe İade Davalarında Arabuluculuk Yapılan son yasal düzenlemeler ile birlikte işe iade Dav...

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır

İş Kazası Davalarında Tazminat Nası...

15.11.2018

İş Kazası Davalarında Tazminat Nasıl Alınır? İş kazası tazminatı; işçinin iş yerinde çalışır...

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Ed...

15.11.2018

İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler İhbar tazminatı, iş akdinin sonlanması ...

Arabuluculuk Nedir

Arabulucuğun Zorunlulukları Nelerdi...

07.09.2018

Arabuluculuğun Zorunlulukları Nelerdir? Arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş ve olabile...