‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İhbar Tazminatı Süreleri

İhbar Tazminatı Süreleri

25.01.2019 0 Yorum

İhbar tazminatı ilgili kararlar 4857 sayılı ş kanunun 17. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre; belirsiz süreli iş anlaşmasının iş kanununda belirtilen sürelerinin feshedilmesi durumunda fesheden tarafın diğer tarafa çalışma süresi dikkate alınarak diğer tarafa ödeyeceği bir tazminat çeşididir. İhbar tazminatını hem işveren hem de işçinin ödeyebileceği bir tazminat çeşididir.


Eğer işveren işçiyi haklı sebepler haricinde bildirim süresi uymadan iş anlaşmasını bitirirse işçiye ihbar tazminatını ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bu durum işçi içinde geçerlidir. İşçi iş kanunun belirlediği haklı sebepler haricinde ihbar bildirim sürelerini gözetmeden işten ayrılırsa çalıştığı zaman dilimi göz önüne alınır ve minimum 2 hafta maksimum 8 haftalık ücreti kadar işverenine ihbar tazminatı ödeme mecburiyetinde kalır.
İhbar Tazminatı Alma Koşulları


Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde fesihten önce mutlaka diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinde ihbar tazminatı süreleri oluşmaması için bildirim süreleri şartı konmuştur. Bu bildirim süreler şöyledir;

  • Altı aydan az çalışan bir işçi için iki hafta sonra
  • Altı aydan bir buçuk yıla kadar çalışan bir işçi için dört hafta sonra
  • Bir buçuk yıldan üç yıla kadar çalışan bir işçi için altı hafta sonra
  • Üç yıldan fazla çalışan bir işçi için sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Bu süre zarfları asgari olup anlaşma ile arttırılabilmektedir. Bildirim koşullarını yerine getirmeyen taraf, bildirim süresi ilişkin tazminat ödemek mecburiyetinde kalmaktadır.


İşçi iş kanunun belirlediği haklı sebepler haricinde ihbar bildirim sürelerini gözetmeden işten ayrılırsa çalıştığı zaman dilimi göz önüne alınır ve minimum 2 hafta maksimum 8 haftalık ücreti kadar işverenine ihbar tazminatı ödeme mecburiyetinde kalır.

İşveren Fesih Ettiği İş Sözleşmesi


İş sözleşmesi işveren tarafından feshedildiği takdirde günlük olarak iki saat iş arama izni ve ayrıca bildirim süresi verilmesi gerekmektedir. İş sözleşmesi bildirim zamanın geçmesi ve tarafların anlaşması beklenmeksizin sonlandırılabilir. Fakat işçi ihbar süresinde işine devam edip günlük olarak iki saat iş arama izni işveren tarafından kullandırılmışsa işçi ihbar tazminatı alamaz.İşçi İhbar Tazminatını Alamadığı Durumlarda Ne Yapmalı


İhbar tazminatı alma konusunda sıkıntı yaşayan ve alamayan işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne yazdıkları dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. Dilekçede ücretleri ve diğer hakları ile ilgili şikâyette bulunmaları ve gerekli açıklamaları yapmaları gerekmektedir. İhbar tazminatı süreleri zarfında kusuru yoksa şikâyetleri geçerli olacaktır.Sonraki Yazı

İslamda Miras Hukuku...

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

Yorum Yap