‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

İslamda Miras Hukuku

02.10.2018 0 Yorum

İslam hukuku genel olarak incelendiğinde tarafların aldıkları payların oranı, Medeni Yasa dan farklılık göstermektedir. İslam’da miras hukuku konusunda bilgilenmek pek çok hüküm konusunda önem arz etmektedir.


İslam Hukuku Hakkında Genel Bilgiler


İslam hukuku incelendiğinde dayanak noktasının Kuran’daki ayetler ve sahih hadisler olduğu görülecektir. Bundan dolayı bu hukukun temelleri 1400 yıl önce atılmıştır ve değiştirilmesi söz konusu değildir.İslam’da miras hukuku konusuna genel olarak bakıldığında mirasçıların kan bağı ve evlilik gibi iki temel sebepten dolayı bu hakkı kazandıkları görülmektedir. Bunun dışında farklı bir sebepten dolayı mirasçı olunması söz konusu değildir. Ayrıca mirasçının mirastan yararlanamayacağı nadir durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi mirasçının, miras bırakan kişiyi öldürmesidir. Ayrıca gayrimüslim birisinin Müslümana mirasçı olması da söz konusu değildir. Tam tersi durumda ise bir netlik yoktur ve tartışmalar devam etmektedir.

İlgili Link : Miras Taksim Sözleşmesiİslam’da miras hukuku konusuna genel olarak bakıldığında mirasçıların kan bağı ve evlilik gibi iki temel sebepten dolayı bu hakkı kazandıkları görülmektedir. Bunun dışında farklı bir sebepten dolayı mirasçı olunması söz konusu değildir.

İslam Hukukuna Göre Miras Taksimi Nasıl Yapılır?


İslam’da miras paylaşımı yapılırken herkese eşit pay verilmesi söz konusu değildir. Bu paylaşım esnasında sorumluluğu daha fazla olan erkeklere verilen pay daha fazladır. Fakat kalan mirasın aileye adaletli bir şekilde paylaştırılması konusu esası teşkil etmektedir. Aile içindeki sorumluluk ile miras paylarındaki dengeden dolayı erkeklere iki pay verilirken kadınlara bir pay verilmiştir. Bu durum medeni hukuk ile uyuşmasa da ilgili ayetlerde söz konusu olay net olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla da tartışılan konular arasında değildir.


Erkeklere verilen payın kadınlara verilenin iki katı olmasının yanı sıra erkeklere yüklenilen bir takım sorumluluklar da vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi de İslam hukukuna göre mecburidir. Fakat bu husus çağımızda genellikle göz ardı edilmekte ve sadece mirastan alınacak fazla paya odaklanılmaktadır.


İslam Hukukuna Göre Miras Dağıtımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Yukarıda da bahsedildiği gibi İslam, sadece kalan malları değil sorumlulukları da pay etmektedir. İslam’da miras hukuku çerçevesinde erkeklerin mirastan aldıkları pay diğerlerine göre daha fazladır. Fakat bu durum günümüzde uygulanmadığından dolayı İslami yöntemlere de gölge düşürmektedir.


Yorum Yap