‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı Süresi ve Şartları Nelerdir

25.01.2019 0 Yorum

İşçilerin belirli bir sözleşme dahilinde haklı sebep dışında bir nedenden sona erdirilmesi durumunda feshi yapan kişi tarafından karşı yana fesih bildirimi yapılarak ihbar süresi sonunda yürürlüğe girmek üzere iş aktini fesih edebilir.. İşçi ve işveren tarafının mağdur olmaması adına düzenlenen kanun maddesi gereği sürelerde herhangi eksiltme yapılamaz.. İşverenin yahut işçinin zamanında bildirimi sayesinde iki tarafın da iş/işçi bulması için makul bir süre tanınmaktadır. İşçi işyerinde altı aydan az çalıştı ise işten ayrılmadan 2 hafta önce işverene buna bildirmek zorundadır. Bu limit en az ihbar önelidir. Bu sürelerin hesaplanmasında ise işçinin iş sözleşmesi altında çalıştığı süre esas alınmaktadır.İhbar Tazminatı Nedir?


İhbar sürelerini dikkate almayan işçi ya da işveren karşı tarafa ihbar tazminatı ödemektedir. İş Kanununda belirtilen maddeler gereği bu sürelerin hesaplanması işçinin kıdemine bağlı olmaktadır. Kıdemine bağlı olarak hesaplanan ihbar süreleri ihbar tazminatı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu durumda işveren işçiyi İş Kanununda yer alan haklı nedenlerin dışında herhangi bir sebep göstermeksizin işten çıkarıyorsa belirli bir tutarı işçiye nakit olarak ödemesi gerekmektedir.

İhbar Tazminatı Süresi Nasıl Hesaplanır?


İşçi ve işveren arasında sıklıkla problem oluşturan konulardan biridir ihbar tazminatı. İhbar tazminatı hesabında işçinin iş akdine bağlı olarak çalıştığı süre ve aylık brüt ücreti dikkate alınır.

  • 6 aydan daha az çalışan bir işçi 2 hafta,

  • 6 aydan- 1 buçuk yıl çalışan işçi için 4 hafta


  • 1 buçuk- 3 yıl çalışan bir işçi için 6 hafta


3 yıldan daha fazla çalışan işçiler için 8 hafta olarak uygulanan ihbar süreleri dikkate alınmadam derhal fesih yapıldığında belirtilen sürelere denk gelen, işçinin bir günlük ücretinin çarpımı ile bulunan tutar işçiye ödenmektedir.


İhbar sürelerini dikkate almayan işçi ya da işveren karşı tarafa ihbar tazminatı ödemektedir. İş Kanununda belirtilen maddeler gereği bu sürelerin hesaplanması işçinin kıdemine bağlı olmaktadır.

İhbar Tazminatı Alabilmek İçin Hangi Şartlar Gerekir?


4857 sayılı İş Kanunda fesih adı altında yer alan madde gereği belirsiz süreli iş akdine bağlı olarak çalışan/çalıştırılan tarafa fesihten önce bildirim yapılması gerekmektedir. Her iki tarafın da ihbar tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Haber vermeden işten ayrılan ya da işveren tarafından işten çıkarılan taraf ihbar tazminatı almaya hak kazanmaktadır. İhbar tazminat şartları kanunun ilgili maddelerinde belirtilmiş olup işçi ya da işveren tarafında ihbar süresi ne denk gelen maaş kadar ücret ödenmek zorunluluğu bulunmaktadır.


İslamda Miras Hukuku Nasıldır

Önceki Yazı

İslamda Miras Hukuku...

Yorum Yap