‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir

02.11.2018 0 Yorum

Günümüz itibariyle kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Sorusu çerçevesinde oldukça geniş kapsamlı bir yanıt vermek mümkün olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı işyerinden ayrılmak istemesi ya da işine son verilmesi sırasında haklı ya da haksız nedenle işten ayrılması durumunda işveren tarafından ödenen toplu ödemedir. Fakat bu tazminatı her işten ayrılan hak edemiyor. Tazminata hak kazanabilmenin yolu bazı şartları sağlamış olmaktan geçiyor. Şartlar sağlandığı durumda işveren her ne kadar tazminat vermek istemese de bu çalışan kişinin hakkı hale gelen bir durum olduğu için her durumda hak kazanmaktadır. İşçi kıdem tazminatı almadan işverenine duyduğu güven nedeniyle bazen kıdem tazminatı ibranamesi ödeme eline geçmeden imzalamaktadır. Bu durumda ise işveren bazen ödeme yapmamakta ve işçi de bunu ispat edememektedir. Bu nedenle ödemenin yapıldığına dair ibraname tazminat alındıktan sonra imzalanmalıdır.Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?


İşçinin çalıştığı süreye karşılık gelen ve en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için sağlanacak tüm şartlar aşağıda yer almaktadır.  • İşçi aynı işveren altında en az 1 yıl boyunca çalışmış olmalı.


  • Kadınlar evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yazılı bildirimi ile kıdem tazminatı alabilmektedir. Haklı nedenle işten ayrılmak isteyen kadının 1 yıllık süreye dikkat etmesi şarttır. Hamilelik nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatı alınamaz.


  • Emeklilik yaşının gelmesi/ prim gün sayısının tamamlanması kısacası emekliliğin mümkün olduğu durumda kıdem tazminatı alınabilir.


  • Askerlik sebebi ile işten ayrılma durumunda da 1 yıllık süre dolduruldu ise işveren kıdem tazminatı ödemek zorundadır.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alır Mı?


Peki işinden istifa eden bir işçi için kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? İstifa durumunda normal şartlarda işçi kıdem tazminatı alamaz. Fakat emeklilik hakkının bulunması, sağlık problemlerinin işi yerine getiremeyecek düzeyde olması (belgelenmesi), askerlik, işverenin ahla ve iyi niyet kurallarına ters düşen davranışlarının varlığı halinde istifa eden işçi kıdem tazminatını elde edebilir.


Tazminata hak kazanabilmenin yolu bazı şartları sağlamış olmaktan geçiyor. Şartlar sağlandığı durumda işveren her ne kadar tazminat vermek istemese de bu çalışan kişinin hakkı hale gelen bir durum olduğu için her durumda hak kazanmaktadır.

2018 Kıdem Tazminatı Tavanı


Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için her yıl bir kıdem tazminatı tavanı belirlenmektedir. 2018 yılında 5.434,42 TL olarak belirlenmiş olan bu tutar en yüksek maaş üzerinden hesaplanan tutardır. İşçinin o yıl içerisinde aylık brüt ücreti hesaplanarak ne kadar tazminat elde edeceği bulunabilir. Bu noktada hesaplamaya işçinin düzenli olarak aldığı maaş hariç ücretler de hesaba katılanlar arasındadır. Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı sürekli olarak güncellenmektedir.