‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız İşten Çıkarma Mümkün müdür

25.01.2019 0 Yorum

İş Kanunu gereğince işverenin işçiyi işten çıkarması durumunda bedel ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Tazminat olarak nitelendirilen bu para bazı durumlarda ödenmeyebilir. İşverenin haklı olduğu ve işçinin kanunen yapmaması gereken şeyleri yapması halinde tazminatsız çıkarılma durumu söz konusu olmaktadır. İşçinin çıkarılmasında yıl bazında kıdem ve ihbar tazminatının ödenme zorunluluğu bulunmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda belirtilen işveren fesih nedenlerine bakıldığında bunun mümkün olduğu görülmektedir. Ahlaka, iyi niyete uygun hareket etmeyen, belirtilmiş bir takım hususların dışında sapkın ve kabul edilemez davranışlarda bulunan işçi derhal fesih hakkı kullanılarak işten çıkartılmaktadır. Peki tazminatsız işten çıkarma nedenleri nelerdir? İşveren hangi durumlarda işçisini direkt olarak işten çıkartabilmektedir?Tazminatsız İşten Çıkarma Nedenleri


Herhangi bir kurumda belirlenmiş olan kanuni haklar çerçevesinde işçi olarak görev alan kişilerin belirlenen kural ve hükümlülüklere uymaması, işvereni zor durumda bırakması ve bazı kabul dahi edilemez davranışlarda bulunması işveren tarafından kovulmasına neden olmaktadır. Ahlaki yönden sorun teşkil eden davranışların öğrenilmesini takip eden altı gün içerisinde işçinin çalışma akdine son verilebilmektedir.

İşçinin Tazminatsız İşten Çıkarılma Nedenleri Nelerdir?


 • Yalan beyan,

 • İşverene hakaret, küfür ve sövme,

 • İşyerinde işverene ya da çalışana sataşma, ortam huzurunu bozma,

 • Alkol, uyuşturucu maddesi kullanma,

 • Aidiyet duygusundan yoksunluk,

 • İş yeri malına zarar verme,

 • Güveni kötüye kullanmak, hırsızlık,

 • İşe gelmeme, sürekli devamsızlık yapma,

 • Verilen talimatlara uymama,

 • Ahlaksız davranışlarda bulunmak, taciz, sapkın hareketler,

 • İşverene ait olan mala zarar verme şeklinde özetlenebilmektedir.

Herhangi bir kurumda belirlenmiş olan kanuni haklar çerçevesinde işçi olarak görev alan kişilerin belirlenen kural ve hükümlülüklere uymaması, işvereni zor durumda bırakması ve bazı kabul dahi edilemez davranışlarda bulunması işveren tarafından kovulmasına neden olmaktadır.

Tazminatsız İşten Çıkarmak İçin İzlenmesi Gereken Yol Nedir?


İşverenin işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarma noktasında belirtilen şartlardan birini dahi gerçekleştirmesi üzerine iş akdine son vermesi mümkündür. Bunun için işveren fesih beyanında bulunmak zorundadır. Yargıtay makamına yazılı olarak beyanda bulunması gereken işveren beyanında işçiyi neden işten çıkarmak istediğini belirtmekle hükümlüdür. İyi niyeti kötüye kullanma, ahlak davranışlarına aykırı davranma gibi nedenlere bağlı olarak işten çıkarılması istenen işçinin iş akdini feshetmek isteyen işveren olayı öğrendiği gün itibari ile altı işgünü içerisinde başvuruda bulunabilmektedir. Tazminatsız işten çıkarma nedenleri nelerdir? sorusuna beyanında tam olarak yer vermesi gereken işveren geçerli savunması ile fesih hakkını kullanarak işten çıkarma eylemini gerçekleştirebilmektedir.