‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Miras Taksim Sözleşmesi

06.12.2018 0 Yorum
Miras taksit sözleşmesi, bir kişi vefat ettiğinde vefat eden kişinin mirasının mirasçılar arasında nasıl ve hangi şartlarla paylaşılacağını düzenleyen ve belirten sözleşmedir. Sözleşmenin yapılmasındaki amaç mirasçıların paylarının belirlenmesidir.

Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerliliği


Sözleşmenin geçerliliği TMK m. 676’ya göre; tüm mirasçıların katılımıyla yazılı olarak yapılmak şartıyla miras paylaşım sözleşmesi geçerlidir. Bütün mirasçıların imzaları miras taksim sözleşmesinin altında yer almalıdır. Ancak bir kişi hayattayken mirası için miras taksim sözleşmesi yapılamaz bu durum ahlaka aykırı kabul edilir ve sözleşme geçersiz olur. Miras paylaşım sözleşmesi yapılabilmesi için bir diğer önemli hususta mirasın başka bir yolla paylaşımının yapılmamış olmasıdır. Bir avukat veya bir noter huzurunda yapılması şart değildir.Yani resmi yazılı şekilde yapılması önem değildir; adi yazılı şekilde de olabilir. Ayrıca sözleşme tapu sicil memuru önünde de yapılabilir bu durum kanunen mümkündür. Ancak gayrimenkuller için durum farklıdır. Taşınmazların yani gayrimenkullerin noter tarafından tescil edilmesi sözleşmenin geçerliliği için zorunludur. Daha önceden miras paylaşım davasının açılmış olması miras taksim sözleşmesinin yapılmasına engel değildir. Sözleşmeyle birlikte dava sulh yoluyla sonlandırılır.Miras Taksim Sözleşmesinin İptal Olabilme Durumu


Sözleşme yapılırken esaslı hata olması halinde sözleşmenin iptali için dava açılabilir. Esaslı hata, tarafların sözleşmeyi imzalarken yaptıkları irade sakatlıkları veya ehliyet eksikliğidir. Taraflar sözleşmeyi imzalarken sözleşmenin esasına ilişkin hataya düşmüş, yanılmış veya kandırılmış olabilirler ya da sözleşme mirasçılara zorla, korkutularak veya tehdit edilerek imzalatılmışsa bu durumlarda miras taksim sözleşmesi iptal davası açılabilir. Ancak bu sebepler haricinde mirasın eşit paylaştırılmaması, kanunda eşit paylaştırılacağına dair bir hüküm bulunmadığından dolayı iptal sebebi sayılmaz. Sözleşmenin iptali için bir diğer önemli neden ise sözleşmede söz konusu olan paylaşımın tersine bir tescil gerçekleştirilmişse taraflar tapu iptali için dava açabilirler.

İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanundan kaynaklı birçok hakkı mevcut bulunmaktadır. Bu haklardan en önemlilerinden biri ve en çok bilineni de kıdem tazminatıdır.

Miras Taksim Sözleşmesinin Tescili


Geçerli bir miras taksim sözleşmesinin tapuya tescil edilmesi için başka bir işleme gerek yoktur. Yazılı bir taksim sözleşmesi ilgili tapu müdürlüğü nezdinde tescili istenebilir. Hatta henüz yazılı bir taksim sözleşmesi yapılmamış ise, tapu memurunun yanında tüm mirasçıların katılımı ve onayı ile sözleşme yapılabilir böylecede sözleşmeye uygun tescil yapılmış olur.

Sonraki Yazı

Vasiyetin İptali...

Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Yorum Yap