‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Davası

05.12.2018 0 Yorum
İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanundan kaynaklı birçok hakkı mevcut bulunmaktadır. Bu haklardan en önemlilerinden biri ve en çok bilineni de kıdem tazminatıdır.
Kıdem tazminatı hem işçinin haksız yere işten çıkarılmasında uğradığı mağduriyeti gidermek için hem de işverenlerin sorumsuz ve haksız bir şekilde işçilerin iş akitlerini sonlandıramamaları için son derece önemli bir kurumdur.
Kıdem tazminatı, işçiye çalışma süresine bağlı olarak kanunda sayılan bazı özel durumların oluşması halinde ödenen paradır. Kıdem tazminatı hak edebilmek ve dava açabilmek için belirli şartların mevcut olması gerekmektedir. Tazminat hakkının doğduğundan bahsedilebilmesi için;

  • İşçinin İş Kanunu kapsamında çalışmış olması gereklidir.

  • İşçinin iş akdinin haksız bir sebeple feshedilmiş olması ya da işçinin haklı bir sebebe dayanarak işi bırakmış olması

  • İşçinin o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gereklidir.

Yukarıda sayılan şartların gerçekleşmemiş olması durumunda işçinin kıdem tazminatına hak kazandığından bahsedilemeyeceği için kıdem tazminatı davası açması da mümkün değildir. Yapılan iş dolayısıyla işçinin sağlığı bozulmuşsa, işçinin yanıltılması sebebi ile iş akdi feshedilmişse, işçi maaşını alamıyor ya da işyeri iyiniyetli olmadan taşınmış veya değiştirilmişse, taciz, küfür, hakaret, askerlik, ölüm gibi sebepler mevcut ise işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Kıdem tazminatı davasının açılabileceği yerler kanunen belirlenmiştir. İşçi taraf bu davayı işin yapıldığı yerdeki mahkemede ya da şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede açabilecektir(yetkili mahkeme)Kıdem tazminatı davalarında İş Mahkemeleri görevlidir.Kıdem Tazminatı Davası Ne Zaman Açılmalıdır ?


Kıdem tazminatı davalarında zamanaşımı söz konusudur. Bu nedenle davanın açılacağı tarih büyük önem arz etmektedir. Kıdem tazminatı davası için belirlenen zamanaşımı süresi on yıldır. Feshin yapıldığı tarihten itibaren on yıl içerisinde dava açmayan işçi kıdem tazminatı hakkını kaybedecek olup, bu süreden sonra dava açması mümkün olmayacaktır.


Kıdem Tazminatı Davası Öncesi Zorunlu Arabuluculuk


Kıdem tazminatı davasını açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Başvuru yapmadan dava açmanız halinde davanız usulden reddedilecektir. Bu nedenle öncelikle arabulucuya başvurulmalıdır. Şayet arabulucu aşamasında uzlaşma sağlanamaz ise buradan alınacak olan tutanak dava dilekçesine eklenmek suretiyle kıdem tazminatı davası açılabilecektir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?


İşçinin maaşının yanı sıra ikramiye ve prim alıyor olması durumunda bunlar da kıdem tazminatı hesabına katılacaktır. Yukarıda saymış olduğumuz durumlarda işçiye her yıl 30 günlük brüt maaş hesap edilerek bir kıdem tazminatı ödemesi çıkarılır.

Ancak kıdem tazminatı hesaplamasında bir üst sınır da bulunmaktadır. Bu sınır her yıl için değişkenlik göstermektedir. İşçinin aylık maaş tutarı belirlenen o miktarın üstünde dahi olsa belirlenen miktar esas alınarak bir hesaplama yapılacaktır.

İş akdinin haksız bir sebeple feshedilmesi durumunda işçinin kanundan kaynaklı birçok hakkı mevcut bulunmaktadır. Bu haklardan en önemlilerinden biri ve en çok bilineni de kıdem tazminatıdır.


Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer ?


Davanın ne kadar süreceği o iş mahkemesindeki yoğunluk ile beraber dosyanın kapsamına, eldeki delillere ve tanıklara bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle tarafımızca kesin bir süre belirtilmesi doğru olmayacaktır.
İş mahkemelerinin davayı sonuçlandırma süresi ortalama olarak 9 ile 12 ay arasında değişmekte olup bu sürecin dosya münderecatı ile ilgili olduğunu tekrar belirtmek isteriz.
Konkordato Nedir

Önceki Yazı

Konkordato...

Yorum Yap