‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatı Nedir

25.01.2019 1 Yorum
Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır. İşveren geçerli ya da haklı sebep göstermeksizin işten çıkardığında kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Bunun yanı sıra askerlik, evlilik, emeklilik gibi nedenlerle isten ayrılma halinde de kıdem tazminatı ödenir.Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?


Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır konusu, işten ayrılacak olan kişileri yakından ilgilendirir. Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bir aylık ücretin, çalışma yılı ile çarpılması sonucu ortaya çıkar. Çalışanın ücreti içinde yer alan yol yardımı, yemek, ikramiyeler, primler, sağlık sigortası gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinen en büyük yanlış; ne kadar olursa olsun çalışanın son aldığı brüt ücretin, çalışılan yıl ile çarpılması sonucu ulaşılan rakamın tamamının tazminat olarak alınacağı yönünde. Oysa kıdem tazminatı hesaplanmasında bir tavan tutar var ve alınacak tazminat bu tavanı aşamıyor. Tavan tutarı de devlet belirliyor ve her yıl belirlenen rakam farklı oluyor.

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinen en büyük yanlış; ne kadar olursa olsun çalışanın son aldığı brüt ücretin, çalışılan yıl ile çarpılması sonucu ulaşılan rakamın tamamının tazminat olarak alınacağı yönünde.


Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Hangi Ödemeler Dâhildir


Kıdem tazminatı, brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Brüt ücret de net maaş, yemek, yol, ikramiye, varsa düzenli yardım, prim gibi ödemeleri kapsar. Kıdem tazminatı kısaca tüm bu saydıklarımız üzerinden hesaplanır ve işçiye ödenir.Kıdem Tazminatı Davası Hangi Sebeplerle Açılır?


Aşağıdaki sebepler örnek olarak verilmiştir, her olayın durumuna göre hakkın doğup doğmadığı uzman kişilerce değerlendirilmelidir.

Sağlık; İşçi çalıştığı iş koşullarından dolayı bir mağduriyet yaşar sağlığını kaybettiğini kurul raporu ile belgelerse kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.

İşçinin Maaşını Alamaması; İşçi maaşını zamanında ve tam olarak alamaz fazla mesai yaptığı halde ücreti kendine ödenmez ise iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda kıdem tazminatı hakkı doğar.

İşyerinin Taşınması; İşyerinin taşınması bazı durumlarda işçinin yaşam koşullarını olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durum işi bırakmak için yeterli bir sebep sayılabileceğinden kıdem tazminatı hakkı doğabilir.

İş Tanımının(Biriminin Değiştirilmesi); İşyeri içerisinde birim değişiklikleri, yahut haklı bir gerekçe olmaksızın kişinin statüsünün düşürülmesi durumlarında işçi iş akdinin feshi talebinde bulunabilir.

Askerlik; Askerlik ülke yasalarınca zorunlu bir görev olduğundan işçinin askere gitmek için iş bırakma durumlarında kıdem tazminatı hakkı doğar.

Ölüm; İşçinin yaşamını kaybetmesi durumlarında kıdem tazminatı hakkı doğar. İşçinin ölümü halinde onun yasal varisleri işverenden kıdem tazminatı talep edebilir.

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2018-08-09 Oğuzhan Ülkü

Merhaba, 2 yıldır çalıştığım iş yerinden kasım ayında askere gitmek için tazminat istedim. Tazminatımı ödeyeceklerini söylediler fakat askerlik dönüşü ayni yerde çalışamayacağımı söylediler bu durum yasal mıdır? Açıklarmısınız lütfen.

Kullanıcı Avatar 2018-08-09 Aylin Göstericiler

1. Soru da yasal değil askerlik dönüşü aynı iş yerine alma zorunluluğu 4857 sayılı iş kanununda belirtilmiştir. Muvazzaf askerlik ödevi dışında silah altına alınanlar için 4857 sayılı iş kanununun ` Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma” başlıklı 31. Maddesinde düzenlenmiştir. `Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.`