‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Süresi Nedir

Kıdem Tazminatı Süresi

22.12.2020 0 Yorum
İşçilerin kıdem tazminatı durumu için, iş sözleşmesinin hala devam ediyor ya da tekrardan akdedilmiş olmasına bakılır. Ayrıca aynı işveren, kişinin bir ya da başka farklı işyerlerinde çalışmış olduğu süre zarfı dikkate alınarak kıdem tazminat süresi hesaplanır. Kıdem tazminatı alabilmek için ise, işçinin bulunduğu iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışmış olması gerekir. Çünkü kişinin işe başlamış olduğu tarihten itibaren iş sözleşmesi devam eder. Her geçen bir sene için işveren işçisine, 30 günlük ücret miktarında ödeme yapar. Yapmış olduğu bu ödemeye de kıdem tazminatı denir.

İlgili Haber : Mobbing Tazminatı

Kıdem Tazminatı Hak Kazanmak İçin Neler Gereklidir?

  • Askerlik hizmeti sebebi ile,

  • İşveren kişinin iyi niyet ve ahlak kuralları içinde yaptığı davranışlardan dolayı ayrılık nedenleri söz konusu olunca,

  • İşçinin bir sağlık sorunu nedeni ile işe devam edemeyeceği durumda,

  • İş yerinde işin durması gereken sebepler ile,

  • Emeklilik hakkının sağlanması

  • Gerekli olan sigortalılık süresi

  • Prim gününün dolması sebebi ile,

  • Çalışan kadın işçi evleniyor ise,

  • İşçinin ölüm sebebi ile çalışma akdinin feshi halinde

Çalışma süresinin bulunduğu kadar kıdem tazminatı ödenir.
İşçi Kendi İsteği Doğrultusunda İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
İşçi çalışmış olduğu iş yerinden, kendi isteği üzerine istifa ederse kıdem tazminatı alamaz. Fakat iş sözleşmesinin askerlik görevi, sağlık sorunlarının işin yapılmasına devamlı engel olduğunun belgelenmesi, emeklilik hakkının elde edilmiş olması, işveren kişinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı bir biçimde davranışlarda bulunması sebebiyle, işçi tarafı çalışma akdini fesh ediyor ve süre 1 yıla tamamlandıysa kıdem tazminatı alınabilir. Bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren sebep ile feshi açısından, çalışılmış olan her tam sene için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı ödenir.

Yorum Yap