‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Kanunu 17. Madde

İş Kanunu 17. Madde Nedir?

15.12.2020 0 Yorum
İş hukukunun tüm maddelerini tek tek bilmek ne mümkün ne de gerekli. Ancak işçilerin sık sık karşılaşabilecekleri bazı maddeler vardır. Özellikle işçilere yapılan fesih ihbarlarında karşımıza çıkan bu maddelerden biri 4857 sayılı İş Kanunu`nun 17. maddesidir. Peki bu maddenin anlamı nedir?

İş Kanunu 17. Madde Nedir?

İşçinin işten çıkarılması gerekiyorsa, bu genellikle ona bir fesih bildirimi bildirilerek yapılır. Bu bildirim, işçinin işten çıkarılma nedenini ve İş Kanunu`nun hangi maddesine göre gerekçelendirildiğine dair bilgi içerir. Bu sayede işten çıkarılan işçi bu durumun sebebini öğrenebilir ve ilgili kanun maddesine göre haklarını öğrenir.

İş Kanunu`na göre işçinin işten çıkarılması temelde iki şekilde gerçekleşir. Ya işçi asıl işverene derhal ve haklı nedenlerle feshetme hakkı verir ya da işveren böyle bir neden olmasa bile işçiyi işten çıkarmak isteyebilir. Bu işlemlerden birincisi İş Kanunu`nun 25. maddesine göre derhal fesih, ikincisi ise 17. maddeye göre ihbar ile sonlandırılır.

İlgili Haber : İş Hukuku Davalarında Temyiz Yolu


4857 sayılı İş Kanunu`nun 17. Maddesi, ihbarlı fesih anlamına gelmektedir. Bu maddeye dayanarak, işçi işten çıkarılırsa; bu işçinin kusuru olmadığı varsayılır. Bu, işverenin çalışanı ya başka bir geçerli nedeni olduğu için ya da istediği için işten çıkardığı anlamına gelir.

Bu durumda işçiye kıdem tazminatı ödenmeli, ihbar süresi verilmeli, ihbar kullanılmamış ise ihbar tazminatı karşılanmalı, işçi iş güvencesi kapsamındaysa işten çıkarılma esaslı bir nedene dayandırılmalıdır.

Yorum Yap