‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Hizmet Tespit Davası Zaman Aşımı Süresi Nedir

Hizmet Tespit Davası Zaman Aşımı Süresi

27.11.2020 0 Yorum

Hizmet tespit davaları, işçinin çalıştığı süre boyunca bu çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemesi yahut eksik bildirilmesi halinde bu durumun düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bu davalar uzun süreli çalışmalar sebebiyle yaptırılan ve yaptırılması gereken sigortalılık durumu için açılabilecek olup davalarda görevli mahkeme İş Mahkemeleridir.Açılan hizmet tespit davasında işçi davacı, işveren davalı konumunda olup Sosyal Güvenlik Kurumu da işbu davalarda feri müdahil tarafında bulunacaktır. Bu sebeple İş Mahkemelerinde bir hizmet tespit davası açılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu davada davalı taraf olarak gösterilmemelidir.Dava açılırken Sosyal Güvenlik Kurumu feri müdahil olarak gösterilmemiş ise dava Sosyal Güvenlik Kurumu’na resen ihbar edilir ve kurum davaya feri müdahil olarak müdahil olur. Bu sebeple yargılama sonucunda çıkacak karara kurum feri müdahil sıfatını kullanarak itiraz etme hakkına sahiptir. Ancak feri müdahil sıfatına haiz olan kurum adına yargılama sonucunda lehe yahut aleyhe bir vekalet ücretine hükmedilmez.Her ne kadar SGK aleyhine açılacak davalarda kuruma başvuru zorunlu ise de bunun istisnalarından bir tanesi hizmet tespit davası olup bu davanın açılmasından önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru şartı aranmamaktadır.İlgili Haber : Mobbing Tazminatı


Hizmet tespit davasında hak düşürücü süre 5 yıldır. Bu süre işçinin hizmetinin geçtiği yılın sonundan başlayacaktır. Örneğin işçi 2017 yılının Mart ayında işten çıkmış ise hak düşürücü süre olan 5 yıllık süre 2017 yılının sonundan başlayacaktır.Ancak hak düşürücü süreden bahsedebilmek için işçinin çalıştığı yerde hiçbir zaman sigortasının başlatılmamış olması gerekir. Şayet işçinin çalıştığı işyerinde 1 günlük dahi sigortası yapılmış ise bu durumda hak düşürücü süreden bahsedilmesi mümkün değildir ve işçi hizmet tespit davasını dilediği zaman açabilir.Hizmet tespiti davaları kamunun genel düzenini ilgilendirdiği için yani kamu düzenine ilişkin olduğu için bu davalarda resen araştırma ilkesi geçerlidir. Hakim dava içerisinde kendi takdirine göre delil toplanmasını ve kişilerin dinlenmesini isteyebilecektir. Bu davada işçinin fiilen çalıştığının da ispatlanması gerekmektedir.Bu ispat işçi tarafından yapılabileceği gibi resen araştırma ilkesi gereğince hakim de çalışmaya yahut çalışmamaya kanaat getirebilecek delilleri resen toplayabilir. Hizmet tespit davasında işçinin davalı işyerinde çalıştığı bordrolu çalışanların tanıkları ile de ispatlanabilecektir.

Islah Ne demek

Önceki Yazı

Islah Nedir...

Yorum Yap