‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Doktor Uygulama Hatası Tazminatı

Doktor Uygulama Hatası Tazminat Davası Nedir

10.03.2021 0 Yorum
Yasalar çeşitli düzenlemelerle sağlık çalışanlarının tıbbi girişimlerinde hata yaptıklarında taksirli ya da kasten yaralama veya öldürme kapsamında konuyu ele alır. Hekimler bu konu ile ilgili olarak itham edildiklerinde genellikle taksirli suçlara yönelik davalarla muhatap olmaktadırlar.
Taksirli suç işlendiğinde dikkat ve özen yükümlülüğüne uyulmamasından kaynaklanan bir davranışın olması gerekmektedir. Kişi taksir tanımına uygun bir suç işlediğinde cezası belirlenirken kusuru oranında verilecek bir ceza söz konusu olmaktadır.

Hekim bir hastanın yaşamını yitirmesine ya da sağlığını kaybetmesine yol açtıysa bu durumda üç aydan altı yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir. Ayrıca kamu görevinden azledilmesi ve mesleğin icrasından mahrum bırakılması da söz konusu olmaktadır.
Doktor veya sağlık kuruluşunun hatalı teşhis ve tedavisi sonucunda ortaya çıkan zarara yönelik olarak açılan tazminat davaları için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Tıbbi standartların dışında gerçekleştirilen doktor müdahalesi, yanlış uygulanan tedavi yöntemleri, yanlış teşhisten kaynaklanan durumlar tazminat davası açılma nedenleri arasında yer almaktadır.

Bunların dışında da hastaya konsültasyon yapılmaması, acil servise gelmiş acil bir vakaya müdahale edilmemesi gibi durumlar da tazminat davasına yol açabilmektedir.

Kamu hastaneleri ya da sağlık kuruluşlarında ortaya çıkacak problemlerde idare kusuru da devreye gireceğinden bu tür davalar açılacağı zaman tam yargı davası olarak adlandırılacaklardır. Özel hastaneler açısından konu ele alındığında doktorun sorumluluğu sabit kalırken özel hastanenin de sorumluluğu devreye girmektedir.

İlgili Haber : İş Kazası Tazminat Davaları

Doktor Davası Tazminat MiktarıDoktorun tıbbi uygulama hatalarından sorumlu olmasının yanı sıra özel hastane işletmecisi de tazminat sorumluluğu altına girmektedir. Doktor uygulama hatası sebebiyle tazminat davası açılacağı zaman başvuru yapılacak mahkeme Tüketici Mahkemeleridir. Bu mahkemelere bağımsız olarak görev yapan doktorların hataları söz konusu olduğunda ve özel hastanelerin yükümlülüklerini eksik yerine getirmesi sonucunda doğacak zararlarda başvuru yapılmaktadır.

Kamu hastaneleri, devlet veya vakıf üniversitesi hastanelerinde, aile sağlığı merkezi gibi kamuya ait sağlık kuruluşlarında ise başvuru yapılacak mahkeme İdare Mahkemesi olmaktadır.

Kamu hastanelerinde oluşacak doktor uygulama hataları için bir başvuru süresi söz konusudur. Buna göre doktor hatasının öğrenilmesini takip eden 1 yıl ve 5 yıllık süre içerisinde idareye yazılı başvuru yapılması bir zorunluluktur.

İdare bazı durumlarda bu başvuruyu reddedebilmektedir. İdarenin maddi ve manevi tazminat talebini reddetmesi durumunda tebliğ tarihi esas alınmak koşulu ile 60 günlük süre içerisinde tam yargı davası açılabilmektedir.

Özel hastanelerle ilgili durumda ise zararın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve zararın oluştuğu tarihten itibaren 10 yıllık süre geçtiğinde bir başvuru yapılmadıysa zamanaşımı süresi uygulanmaktadır.

Tüketici mahkemelerine açılacak davalarda geçerli olan zamanaşımı süresi ise 5 yıl olarak belirlenmiştir. Doktor hatasına bağlı olarak yaralanma ya da ölüm meydana gelmişse taksirle yaralama ya da taksirle adam öldürme suçu söz konusu olacaktır.
Kamu hastanelerinde oluşan doktor hataları için kuruma dava açılması gerekirken özel hastanelerde doktora ve hastane işletmecisine dava açılmaktadır.

Yorum Yap