‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Yıllık İzin Hakkı Nasıl Hesaplanır

İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı

30.01.2019 0 Yorum
Çalışanların iş yerinde işe başladıkları tarihten itibaren deneme süreleri de dahil olmak sureti ile minimum bir yıl çalışmaları durumunda yıllık izin alma hakları bulunmaktadır. İşçilerin alacakları izinleri kıdem durumlarına göre verilmektedir. Asgari 14 gün olarak belirtilen izin süresinin üst sınırı ise 26 gün olarak belirlenmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na yönelik olarak belirlenen yıllık izin süreleri:

1 yıl ile 5 yıl arasında 14 gün,

5 yıl ile 15 yıl arasında 20 gün,

15 yıldan fazla çalışanlar için 26 gün olarak hesaplanmaktadır.

Yıllık izne çıkmak isteyen kişiler öncelikle çıkacağı tarihi kurumuna belirtmek durumundadır. İzin tarihi işçi ve işveren arasında karara bağlanmaktadır. Kıdem ve bir önceki yıl iznin kullanıldığı tarihle çalışanın alacağı izin günü belirlenmektedir. Çalışan kişiler ücretli izinlerini iş yeri sınırları dışında geçireceklerini belgelemeleri halinde toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni hakkı kazanmaktadır.
İş Kanuna Göre Yıllık İzin Zorunlulukları Nelerdir?


İş kanununa göre yıllık izin belirlenmiş olan bazı zorunluluklar bulunmaktadır. Bunlar:

Genel olarak izin sürelerinin işveren tarafından bölünmemesi ve sürekli şekilde kullanılması gerekmektedir. Fakat bu süre tarafların anlaşması durumunda bir bölümü 10 günden az olmamak koşuluyla üçe bölünmesi mümkün olmaktadır..

İşveren çalışan kişilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir biçimde kayıt tutmakla hükümlüdür.

Yıl içinde faydalanılan farklı ve diğer ücretli ya da ücretsiz izinler yıllık izinden mahsup edilmemektedir.

Yıllık izin süresindeki ulusal bayramlar ya da tatil günleri izin günlerinden düşülemez.

Yıllık izin kullanan kişinin ücretinin izne başlamadan önce peşin olarak ödenmesi ya da avans olarak verilmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesi sona ermiş olan kişilerin hak kazanmış ama kullanamamış olduğu yıllık izinlerine denk gelen ücretleri sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren ödenmektedir.

İşçilerin alacakları izinleri kıdem durumlarına göre verilmektedir. Asgari 14 gün olarak belirtilen izin süresinin üst sınırı ise 26 gün olarak belirlenmektedir.


İş Kanuna Göre Yıllık Ücretli İzne Tabi Olan Durumlar Nelerdir?


İş kanunu kapsamında yıllık ücretli izin hakkı devam eden durumlar:

Doğum öncesi ve sonrasında çalışılmayan süreler,

Kaza ya da hastalıktan dolayı işe gidilemeyen günler,

Kanunen başka bir işle görevlendirilmesi,

İş yeri ile ilgili zorlayıcı sebeplerden ötürü işin tatil edilmesi.

Mazaret İzni Dilekçesi

İş hukukunda 4857 sayılı iş kanununca düzenlenmiş, izinler çeşitli zorunluluklar nedeni ile farklılıklar gösterebilir. Olağandışı durumlarda alınan bu izinlere mazaret izni adı verilirken duruma göre idari izin tanımına dahil edilebilirler.
Mazaret İzni Almak İçin Yazmanız Gereken Mazaret İzni Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız!


Sonraki Yazı

Miras Nedir...

Miras Nedir

Yorum Yap