‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Nedir

Miras Nedir

26.01.2019 0 Yorum

Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi üzerine mirasçılarına kalan malları, borçları ve haklarına miras denilmektedir. Miras Nedir konusunda şunu bilmek gerekmektedir: Mirasın bir kısmı ya da tamamı vasiyet edilmesi durumunda bir kişiye de kalabilmektedir. Eğer varis tek kişi ise murisin malları hakları ve borçları ona kalmaktadır. Kanunen mirasçılar ikiye ayrılmıştır. Bu mirasçılardan ilki yasal mirasçılardır. Diğeri ise atanmış mirasçılarıdır. Yasal mirasçıları oluşturan kişiler şunlardır;


  • Baba


  • Anne


  • Torun


  • Çocuklar


  • Karı ya da koca


  • Kardeşler


  • Üst zümre dediğimiz büyükanne büyük baba ve bunların halefleri

Vefat ettikten sonra hüküm ifade etmek koşuluyla mirasın bir bölümünden ya da tamamından faydalanması için murisin sağlığında atadığı mirasçıya atanmış mirasçı adı verilmektedir. Varis birden fazla kişi ise yasanın belirttiği kaideler çerçevesinde taksim edilmektedir.


Miras Paylaşımı


Ölen kişinin mirası kanun çerçevesinde eşit paylar oranında paylaştırılması gerekmektedir. Miras paylaşımı esnasında anlaşmazlık yaşanması durumunda varisler mirasın paylaştırılması için mahkemeye müracaat edebilir.
Boşanma Mirasçılık İçin Engel Bir Durum Teşkil Etmekte Midir


Eğer boşanma kararı kesinleşmişse, eş yasal anlamda mirasçı olamamaktadır. Boşananmış olan çiftler, birbirlerinin kanuni varisleri olamazlar ise de iptal edilmediği sürece boşanmadan önce yapılmış olan vefata bağlı tasarruflar ve kendisine sağlanmış olan haklardan yararlanabilirler. Ayrılık kararı verilmiş olması varis olmayı engellemez. Boşanma davası devam ederken eşin vefatı halinde vefat eden eşin mirasçıları davaya devam ederek boşanma neticesini elde ederlerse eşin mirasçı olmasını engelleyebilirler.


Ölen kişinin mirası kanun çerçevesinde eşit paylar oranında paylaştırılması gerekmektedir. Miras paylaşımı esnasında anlaşmazlık yaşanması durumunda varisler mirasın paylaştırılması için mahkemeye müracaat edebilir.

Devlet Hangi Şartlarda Mirasçı Olabilir


Miras sahibi varis bırakmamış ise miras sahibinin tüm malları devlete geçmektedir. Mirasçılar üçüncü dereceye kadar sınırlandırılmıştır. Miras Nedir konusunda elde edilen bilgiler sonucunda eğer ölen kişinin mirasından üçüncü dereceye kadar varisi bulunmuyorsa bu şartlar dâhilinde devlet varis olur ve miras sahibinin mal varlığı devlete kalır. Mirasın devlete intikal etmesi için murisin alt soyunun bulunmaması, birinci dereceden kan bağı olan kişilerin bulunmaması ve yasal olarak kabul edilen evlatlığının olmaması , mirasçının malvarlığını ölüme bağlı tasarrufa konu etmemesi , dışardan mirasçı atamaması gerekir. Bunlardan hiç birisi bulunmuyorsa vefat edenin tüm malvarlığı hazineye intikal edecektir.

Sonraki Yazı

Miras Payları...

Miras Payları Nasıl Hesaplanır

Yorum Yap