‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapılır

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Durumunda Neler Yapmalı?

25.01.2019 0 Yorum

Ülkemizde yürürlükte olan iş kanununa göre işverenler, sigortasız işçi çalıştıramazlar. İşçiler ister sürekli isterse de bir süreliğine çalışıyor olsun, sigortalı olarak çalışmaları zorunludur. Sigortasız işçi çalıştırmak yasaktır.Sigorta Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


İşverenlerin çalışanları için almış olduğu maaş üzerinden sigortalı yaptırmaları gerekiyor. Fakat bazı işverenler, masrafları az tutmak için işçilerin sigortalarını daha düşük bir rakam üzerinden yaptırıyor. Hatta genel olarak bu rakam asgari ücret oluyor.

Bazı işverenler maaşların asgari ücret kadar olan kısmını bankalar üzerinden verirken geri kalan kısmı ise elde ödemektedir. Böylece resmi kayıtlarda işçilerin asgari ücret aldığı görünüyor ve sigortalar da bu rakam üzerinden yapılıyor.

Sigortaların düşük maaş üzerinden yapılması durumunda, emeklilik döneminde alınan maaşta bu oranda düşük olacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşılmaması için işçilerin internet üzerinden yatan sigorta primlerini periyodik olarak kontrol etmesi gerekiyor.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması ve Doğan Haklar


Sigorta primlerinin eksik yatırılması durumunda işçiler fesih hakkını kullanabilecektir. Fakat Sigorta priminin eksik yatması nedeniyle fesih hakkını kullanan işçiler kıdem tazminatı hakkı kazanır ve bu konuda herhangi bir kayba uğramazlar.


İşverenlerin çalışanları için almış olduğu maaş üzerinden sigortalı yaptırmaları gerekiyor. Fakat bazı işverenler, masrafları az tutmak için işçilerin sigortalarını daha düşük bir rakam üzerinden yaptırıyor.

Sigorta Primleri Eksik Yatan İşçi Ne Yapmalıdır?


Sigorta primlerinin eksik yattığını fark eden işçi, bunu ilk olarak işverene bildirmelidir.Bu aşamadan sonra eğer kasıtlı olarak sigorta primleri düşük yatırılmış ise Çalışma Bakanlığına bu durumu ihbar edebilir.
Bunun dışında primi eksik yatan işçilerin mahkemeye dava açma hakları da vardır. Bu şekilde açılan davalar hizmet tespit davası olarak adlandırılır ve mağduriyet bu şekilde giderilebilmektedir.