‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

04.08.2018 0 Yorum
Şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, şirket sahiplerini yakından ilgilendiren ve hassasiyet göstermeleri gereken bir konudur. Bu durum, anonim şirketleri ilgilendirir. 250 Bin TL ve üzeri sermayeye sahip olan anonim şirketler, muhakkak şirket bünyelerinde avukat bulundurmak zorundadırlar. Bununla ilgili yasal düzenleme de avukatlık kanununun 1238 sayılı kanunun 1. maddesi ile 35. maddenin 3. fıkrasında değişiklik getirilmiş. Sözleşmeli avukat bulundurması gereken anonim şirketlerin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ilgili avukatlara asgari aylık ücret ödemeleri gerekir. Ancak takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücretinin, yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olması durumunda, aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


Anonim şirkette avukat bulunup bulunmadığı durumunun takibini savcılık yapmakta olup ileride para cezası ile karşılaşmamanız için sözleşmenin bir örneğini baroya vermeniz gerekmektedir.


Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketlerin Uğrayacağı Cezalar Nelerdir?


Sözleşmeli avukat bulundurmayan şirketlerin uğrayacağı ceza, para cezasıdır. Esas sermayesi 250 Bin TL ve üzeri olduğu halde, bünyesinde sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketlere, Cumhuriyet Savcısı tarafından avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

Yorum Yap