‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma

26.01.2019 0 Yorum
Evliliklerin uzun süreli olması için gereken şartların başında sadakat gelmektedir. Eşlerden birinin diğerinin aldatmasıyla bu sadakat bozulmakta ve dolayısıyla da evliliğin temeli sarsılmaktadır. Boşanma davaları incelendiğinde aldatmanın çok yoğun olarak evliliklerin sonlanmasına neden olduğu görülmektedir. Aldatma nedeniyle boşanma davası açanların sayısının oranı toplam boşanmaların içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Fakat bu nedenden dolayı açılacak olan davada aldatmanın ispatı şarttır. Bu ispatta davayı açan kişinin sorumluluğudur. Bu ispatın yapılamaması eşlerin bu sebepten boşanmalarını mümkün kılmayacaktır.

İlgili Link : Boşanmada Mal PaylaşımıBoşanma Davasında Aldatma Delilleri Nelerdir?


Boşanma Davalarında aldatma delili olarak kullanılabilecek unsurlar boşanmanın mahiyetine göre değişkenlik gösterecektir. Bu aşamada telefon dökümleri, fatura harcamaları, ekran görüntüleri, mesaj, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya yazışmaları, tanıklar vb pek çok doküman boşanma davasında aldatma delili olarak sunulabilir. Bu aşamada hukuk açısından dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; sözkonusu elde edilen delillerin hukuka aykırı şekillerde elde edilmemiş olması gerekir, Aksi taktirde deliller geçersiz sayılabileceği gibi, karşı taraf söz konusu deliller hakkında cezai yaptırım talep etme hakkını elde eder.Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İçin Gereken Şartlar


Bu tür davaların açılması için bir takım şartlar bulunmakta ve bunların mutlak suretle sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartlar şunlardır:

Eşlerden birisi diğerinin kendisinin aldattığını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde aldatma nedeniyle boşanma davası açması gerekmektedir.

6 ay içerisinde dava açılmaması ilgili kanun maddesine göre kişinin eşini affettiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla da daha sonraki süreçte bu aldatma gerekçe gösterilerek dava açılamamaktadır.

Aldatma eyleminin üzerinden 5 yıl ya da daha fazla süre geçmiş olması da aynı şekilde dava açılamayacağı anlamına gelmektedir.


Yukarıda belirtilen şartlardaki süreler son derece önemlidir. Belirtildiği gibi iki farklı süre bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi aldatmanın öğrenilmesidir ki öğrenildiği andan itibaren 6 aylık bir sürede dava açılması gerekmektedir. Diğeri ise aldatma eyleminin zamanıyla ilgilidir. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.


Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası ile İlgili Diğer Hususlar


Aldatma nedeniyle boşanma davası Aile Mahkemelerine açılmalıdır. Kişilerin ikamet ettikleri yerde bu mahkemeler yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açılabilmektedir. Aldatmadan kaynaklı davalar genellikle 8 ay ile 1 yıl arası sürebilmektedir. Fakat buradaki önemli husus aldatmanın ispatı ile ilgilidir. Davayı açan kişinin bunu mutlaka hukuka uygun ve kesin bir şekilde ispatlaması gerekmektedir. Tanıkların ifadeleri bu konuda etkili olabilmektedir fakat tanıkların kulaktan dolma bilgilerle ifade vermemesi gerekmektedir. Yani olayı tam olarak bilmeleri ya da görmüş olmaları gerekmektedir. Bunun dışında sosyal medya yazışmaları, telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da bu konudaki önemli deliller arasında yer almaktadır.