‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Boşanmada Mal Paylaşımı

14.02.2019 0 Yorum

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır


Boşanmada mal paylaşımı kural olarak evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması kuralına dayanıyor olsa da bu kesin bir kural niteliğini taşımamaktadır. Mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte açılamaz. Malların paylaşımı boşanma davasından farklı bir konudur ve bu sebeple de farklı bir dava şeklinde açılması gerekmektedir.


Bu dava boşanma davasının sürdüğü süreç içerisinde açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da açılabilecektir. Ancak davanın boşanma davasının devam ettiği süreçte açılması halinde mal paylaşımı davasında mahkeme karar vermez ve aile mahkemesinde görülmekte olan boşanma davasının kararını kendi dosyası için bekletici mesele kabul eder.


Yürürlükte olan Medeni Kanun’muzun yürürlük tarihi 01.01.2002’dir. Bu tarihin bizim için oldukça önemli olmasının sebebi ise yeni yürürlüğe giren medeni kanun ile mal paylaşımı konusunda oldukça önemli değişikliklerin yapılmış olmasıdır.


01.01.2002 tarihinden önce yani mülga Medeni Kanunun geçerli olduğu dönemde eşler arasında mal ayrılığı rejimi olduğu kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra yürürlüğe giren Medeni Kanun düzenlemesine göre ise artık eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Her ne kadar eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu kabul edilse de eşler noterde düzenlenecek bir mal rejimi sözleşmesi ile farklı bir mal rejimini de seçebilirler.“Yasal mal rejimi
Madde 202-

Boşanmada Mal Paylaşımı Madde 202 Nedir


Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı


Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar kendi aralarında bir anlaşma protokolü hazırlarlar. Mahkeme kararı ise protokol üzerinde bir eksiklik bulunmaması ve tarafların duruşma esnasında bir itirazlarının olmaması halinde protokol çerçevesinde verilir. Taraflar bu protokolde edinilmiş malların kime tahsis edileceğini, birbirlerinden bir isteklerinin olup olmadığını açıkça belirtirler. Bu halde aslında bir mal paylaşımı da yapılmış olur. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi halinde mal rejimi bakımından protokolde hüküm var ise taraflardan birisinin tekrar mal paylaşımı için dava açması mümkün olmayacaktır.


Boşanmada mal paylaşımı kural olarak evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması kuralına dayanıyor olsa da bu kesin bir kural niteliğini taşımamaktadır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Ve Nafaka


Boşanmada mal paylaşımı eşlerin müştereken edinmiş oldukları mallar üzerinde olacaktır. eşlerden birinin kişisel malı, evlilik tarihinden önce edinmiş olduğu mallar mal rejimi tasfiyesine konu olmayacaktır. Kanun koyusu Edinilmiş mallar ile kişisel malları sayma yoluna gitmiştir.


Iı. Edinilmiş mallar
Madde 219-

Boşanmada Mal Paylaşımı Madde 219 Nedir
İcra Takibi Nedir

Önceki Yazı

İcra Takibi Nedir...

Yorum Yap