‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

20.02.2019 0 Yorum

Kamulaştırma işlemi özel mülkiyete tabi olan taşınmazların kamu yararı neticesinde gerçek bedeli taşınmaz sahibine ödenmek usulü ile taşınmaz mala el konulması işlemidir. Kamu yararı üstün bir yarar olması sebebiyle gerekli olduğu hallerle kısıtlı olmak şartıyla idareye bu yönde kanun ile özel bir yetki tanınmıştır.


Kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi için birtakım idari işlemleri yapılması gerekli olmakla beraber bu idari işlemlerin sonuncusu satın almanın gerçekleştirilmesidir. Satın alma işleminin yapılabilmesi için taşınmazın gerçek bedelinin tespit edilmesi ve bu bedelin taşınmaz sahibine PEŞİN olarak ödenmesi gereklidir( Taksite ilişkin özel koşullar saklı kalmak kaydıyla)
Kamulaştırma şartları Madde 3


Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Madde 3

İdare ile özel mülkiyet sahibinin anlaşmaya varamaması halinde ise idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır.


Bu dava için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazlar konusunda genel yetkili mahkeme olan “taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi”dir.


Bu davanın konusu, kamulaştırma işlemi yapılacak taşınmazın kamulaştırma işlemi nedeni ile idare tarafından özel mülkiyet sahibi kişiye ödenecek bedelin belirlenmesidir. Belirlenen bedel özel mülkiyet sahibi kişiye ödenecek olup bunun ardından taşınmaz konusu mal idareye tahsis edilecektir. Bu dava içerisinde kamulaştırmanın hukuka uygun olup olmadığı tartışılmayacaktır.

Davanın açılmasından itibaren mahkeme tarafından en geç 30 gün içerisinde bir duruşma tarihi belirlenecek olup dosya ile ilgili evraklar taşınmaz maliki kişiye tebliğ edilecektir . Taşınmaz maliki kamulaştırma işleminin yerinde olmadığını , hukuka uygun olmadığını düşünmekte ise kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda ayrıca bir dava açma hakkına sahiptir.


Taşınmaz malikinin idari dava açmaması halinde ise asliye hukuk mahkemelerinde görülmekte olan dava devam edecektir. Dava açılması halinde ise idari yargıdaki bu dava ancak bir yürütmeyi durdurma kararı mevcut ise asliye hukuk mahkemesinde görülen dava için bekletici sebep sayılabilecektir. İlgili Link ; Matrah NedirKamulaştırma işlemi özel mülkiyete tabi olan taşınmazların kamu yararı neticesinde gerçek bedeli taşınmaz sahibine ödenmek usulü ile taşınmaz mala el konulması işlemidir.

Sonraki Yazı

Nafaka İcra Takibi...

Nafaka İcra Takibi Nedir

Yorum Yap