‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Senet Nasıl Doldurulur

Senet Nasıl Doldurulur

06.04.2020 0 Yorum

Günümüzde kişiler arasında ticari ilişkilerin gelişmesi ile birlikte bir ödeme aracı olan senedin kullanımı da artmıştır. Ancak senet düzenlerken bazı hususlara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde senedin geçersizliği borçlu tarafından ileri sürülebilecek ve alacaklı olarak hak kayıpları ortaya çıkabilecektir.Bir senedin nasıl doldurulacağının daha iyi anlaşılabilmesi için sizinle bir senet örneği paylaşıyoruz. Örnekte doldurulmuş olan kısımların bir bölümü doldurulması zorunlu olan alanlar iken bir bölümünün doldurulmamış olması halinde hangi hükümlerin uygulanacağı kanunda ve içtihatlarda belirtilmiştir.ÖDEME GÜNÜ

Senetler incelendiğinde genel olarak sol en üst kısımda ödeme günü başlıklı boş bir bölüm olduğu görülür. Bu kısım düzenlenen senet borcunun EN SON hangi gün ödenmesi gerektiğini gösterir.Bu bölümün doldurulmamış olması senedi geçersiz hale getirmez. Eğer senet düzenlenirken ödeme günü bölümünde herhangi bir tarih belirlenmemiş ise senedin İBRAZ EDİLDİĞİ TARİHTE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ kabul edilir.SENET TUTARI

Bu kısım senet üzerinde doldurulması zorunlu olan kısımlardan birisidir. Senet “kayıtsız ve şartsız “ bir meblağın ödeneceği vaadini içerir. Senet bedeli senet üzerinde hem rakam ile hem de yazı ile gösterilir.Ancak yazı ile yazılan tutar ile rakam ile yazılan tutar birbirinden farklı olabilir. Bu durumda senet geçersiz olmayacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında yazı ile gösterilen bedele itibar edilir.HAMİL

Bu kısımda senet borcunun kime ödeneceği yazılır.BORCUN KAYNAĞI

Bu kısımda borcun kaynağının mal ya da hizmet karşılığı malen mi düzenlendiği yoksa nakit para karşılığı nakden mi düzenlenmiş olduğu yazılır.BORÇLU

Senetteki bu kısma borcu ödeyecek kişi yazılır.
İlgili Link : Senedin İcra Takibi


DÜZENLEME YERİ, TARİHİ

Senet düzenlenmesi sırasında en çok dikkat edilmesi gereken bölümlerden birisi senedin düzenleme tarihidir. Aksi takdirde senet bono vasfını taşımayacaktır. Aynı şekilde senet düzenlenirken düzenleme yerinin de yazılması gerekir.Ancak düzenleme yeri yazılmamış ise senedi düzenleyen kişinin isminin altında bulunan adres düzenleme yeri olarak kabul edilir. Şayet bu adres de yazmıyor ise bu durumda senet geçersiz sayılacaktır.İMZA

Senedin geçerli olması için gerekli olan hususlardan birisi de İMZA konusudur. Eğer düzenlenen senette senedi düzenleyen kişinin imzası bulunmuyor ise bu sene geçerli kabul edilemez. Borçlunun sadece adının ya da soyadının yazılmış olması yeterli olmaz. El yazısı ile atılmış bir imza bulunmuyor ise belge senet hükmüne geçmez.Senet düzenlenirken aslında tek bir imza atılması yeterlidir. Ancak toplumda yaygınlaşmış görüşe göre borçlu genellikle 2 adet imzayı yan yana atar. Bu ise senedin geçersiz hale gelmesine neden olmaz. Şirket borçlu olduğunda ise 2 imza atılması halinde şirket müdürünün şahsi sorumluluğu da doğacaktır.
İlgili Link : Ödenmeyen Çek ve Senet Nasıl Tahsil EdilirAncak yapılacak senet teminat senedi ise bu durumda senedin herhangi bir kısmına “teminat senedidir” yazılması gerekmektedir .


İcra Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır

Önceki Yazı

İcra Faiz Oranları...

Yorum Yap